Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Milli Emlak Genel Tebliğ’inde Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) 391 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No: 313) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ No. 391“) 21 Ağustos 2019 tarihinde 30865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ No. 391, 313 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’ne (“Genel Tebliğ No. 313“) bazı değişiklikler getirdi. Tebliğ No. 391 ve Genel Tebliğ No. 313, Hazine’ye ait taşınmazların satışını düzenlemektedir.

Değişiklikler Neler Getiriyor?

  • Satışa çıkarılan Hazineye ait taşınmaz üzerinde bina bulunması durumunda, bina değeri, Bakanlıkça belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetinden az olmayacak şekilde aşınma payı dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların satışında, satış bedelinin en az yüzde otuzunun peşin, kalanının ise beş yılda, on taksitle ve kanuni faiz ile birlikte ödenmesi imkânı getirildi.
  • Hazineye ait taşınmaz üzerinde irtifak hakkına sahip olan lehtarın satın alma taleplerinin değerlendirilmesi için, irtifak hakkı sözleşmesinde yer alan mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş ve uygulama projesindeki yapı ve tesislerin en az yüzde seksen oranında tamamlanmış olması yeterli olacaktır. Yapı ve tesislere ait uygulama projesi bulunmaması halinde de satın alma talepleri değerlendirilebilecektir.

Sonuç

Genel Tebliğ No. 313’de yapılan değişiklerle birlikte Hazineye ait taşınmazların, bu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak veya irtifak hakkı sahipleri tarafından satın alınması hakkında yeni imkânlar getirilmiş oldu.

Benzer içerikler