Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik: Aldatıcı Ticari Uygulamalara Bir Yenisi Eklendi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin (“Ek“) “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne döviz kurundaki güncel dalgalanmalar ve bunun sonuçlarından kaynaklanan yeni bir bent eklendi.

Neler Getiriyor?
Ek’in “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne eklenen bent ile, “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” aldatıcı ticari uygulama olarak sayılmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 77/13 uyarınca, tüketiciye yönelik haksız ticari uygulama halinde haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren veya süresiz durdurulması yaptırımı ve beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmişse elli bin Türk Lirası olarak uygulanır.

Sonuç

Eklenen bent ile döviz kurundaki güncel dalgalanmalardan kaynaklanabilecek haksız uygulamalara karşı bir önlem alınmış ve tüketici nezdindeki fiyat artışı kaynaklı endişelerin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Böylelikle girdi maliyetleri döviz üzerinden olmayan ya da döviz kuru artışından etkilenmeyen ticari işletmelerin, döviz kurundan kaynaklı fiyat değişikliklerini sebep göstererek fiyat artışı yapmaları engellenecek ve aksi davranış haksız ticari uygulama sayılacaktır.