Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

December 6, 2018

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Değişiyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na (“Çerçeve Anlaşma“) ilişkin değişiklik protokolü bankalar ve diğer finansal kuruluşların imzasına açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Yönetmelik’te 21 Kasım 2018 tarihinde yaptığı değişiklikler ile yabancı bankaların Çerçeve Anlaşma’ya taraf olabileceklerinin altı […]

November 28, 2018

Grup İçi Kredi İşlemlerine Esneklik Sağlandı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yapılan değişiklikle döviz kredisi sınırlamalarına ilişkin yeni bir esneklik sağlandı. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik öncesinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, aynı grup içinde yer aldığı şirketlere döviz kredisi kullandırması yasaktı. Değişiklik ile kredi işleminin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi, kredinin ve takibinin Türk lirası cinsinden yapılması kaydıyla, bu tarz kredilerin […]

November 26, 2018

Finansal Yeniden Yapılandırmada Önemli Değişiklikler – Yabancı Bankalar Oyuna Döndü!

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler 5 Kasım 2018 tarihli mevzuat değişikliği bültenimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik“) ilişkin bir değişiklik taslağı hazırladığını ve bu taslağın Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) üyesi bankalarla paylaşıldığını belirtmiştik. Değişiklik tebliği 21 Kasım 2018 tarih ve 30602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik […]

November 26, 2018

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması Açıklığa Kavuşturuldu

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 22 Kasım 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 22 No.lu Damga Vergisi Sirküleri (“Sirküler“) ile 13 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk Lirası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi uygulaması açıklığa kavuşturulmuştur. Sirküler neyi düzenliyor? Bilindiği üzere, belli […]

November 20, 2018

Özel Durum Açıklamaları Sadeleştirildi

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde (“Tebliğ”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 17 Kasım 2018 tarih ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? 13 Şubat 2018 tarihinde Tebliğ’de yapılan değişiklik kapsamında, herhangi bir kişinin, payları borsada işlem gören şirketteki pay oranı belirli oranlara (%5, %10, %15, %20, […]

November 19, 2018

Dövizle Ödeme Yasağında Yeni İstisnalar

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dövizle ödeme yasağının istisnalarında değişiklik yapıldı. Değişikliğe ilişkin tebliğ 16 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ne getiriyor? 6 Ekim 2018 tarihli tebliğ ile getirilen istisnalara ek olarak, aşağıdaki sözleşmeler dövizle ödeme yasağına tabi olmayacak: (i) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan gerçek kişiler veya […]

November 16, 2018

SPK Menkul Kıymetleştirme ile Alternatif Finansman Sağlanmasını Kolaylaştırdı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (“VİDMK Tebliği”) ve III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (“TMK Tebliği”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? VİDMK Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca banka, ipotekli finansman kuruluşu (“İFK”) […]

November 15, 2018

Seri Serbest Bırakma Yeri Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 31 Ekim 2018 tarihinde Seri Serbest Bırakma Yeri Başvuru Kılavuzu’nu (“Kılavuz“) yayınladı. Kılavuz, yalnızca seri serbest bırakma faaliyeti yürütmek için TİTCK’ya yapılacak başvurularda firmalara rehberlik edecek. Ne Değişecek? Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) uyarınca yalnızca seri serbest bırakma faaliyeti yürüten firmaların Yönetmelik’in Ek 2’sinde belirtilen […]

November 12, 2018

Toplantı Bildirimlerine İlişkin Yaptırımlar Artık Sistem Üzerinden Uygulanacak

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 5 Kasım 2018 tarihinde yaptığı duyuruda bilimsel ve eğitici faaliyetlere verilecek desteklerde TİTCK’ya yapılacak bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket eden firmalar için uygulanacak yaptırımların artık Toplantı Başvuru Sistemi üzerinden uygulanacağını belirtti. Ne Değişecek? Tıbbi cihaz satış merkezlerinin, sağlık mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bu alanda […]

November 7, 2018

Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki Yükselişi

Publications

Yeni Gelişme Dünya Bankası, iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği 190 ülkeye ilişkin “İş Yapma Kolaylığı 2019: Reformlar için Eğitim” raporunu (“Rapor“) 31 Ekim 2018 tarihinde yayımladı. Bu rapora göre Türkiye, 17 basamak birden yükselerek iş yapma kolaylığı endeksinde kendisine 43. sırada yer buldu. Rapor Nelerden Bahsediyor? Rapor’da, Türkiye’ye ilişkin olarak yer alan önemli hususlar: Türkiye, […]

Sayfa: