Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

July 16, 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Vekil ile Temsil Edilmeden Yapılan İşlemlerde Belge Yükümlülüğü Azaltıldı

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişmeler Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 8 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, Türkiye, son yıllarda sınai mülkiyet alanında yaptığı yenilikler ve mevzuat değişiklikleri ile bu alandaki başvuru süreçlerini hızlandırmaya ve etkin hale getirmeye yönelik adımlar atmayı sürdürmektedir. Değişikliklerin ortak amacı, Türk Patent ve Marka […]

July 12, 2019

Kredi Kullandırımlarında Türk Banka’nın Sorumlulukları

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Değişiklikler Ne Anlama Geliyor? 19 Şubat 2019 tarihli Mevzuat Değişikliği Bülteni‘nde bahsettiğimiz üzere, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla bankaların, ilgili firmadan aldıkları yazılı beyanın yanı sıra […]

July 10, 2019

Yapılandırsak da mı saklasak; yapılandırmasak da mı saklasak?

Legal Alerts
Banking & Finance

2018 yazındaki kur şokuyla, “finansal yapılandırma” kavramı hayatımıza girdi.Borçlu şirketin mali yapısının elden geçirilip, mali stratejisinin tekrar belirlenmesi olarak tanımlanabilecek finansal yapılandırma; bir anda finansal kuruluşlarımızın en büyük gündemi haline geldi. İlgili kurumlarımız hemen müdahale edip, yapılandırma için yasal altyapıyı oluşturma yönünde çalışmaya başladı. Özellikle BDDK’nın yönetmeliği takiben TBB ve BDDK çalışması ile yürürlüğe alınan […]

July 10, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Üç Yeni Kararı Yayınlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) 3 Temmuz 2019’da üç adet yeni karar yayımladı. Yayımladığı kararlarla Kurum, veri ihlali durumlarında izleyeceği yolla ilgili sektöre ışık tutmuş oldu. Kararlarda Neler Var?  Kurum’un ilk kararı taşımacılık ve ulaşım sektöründe olan bir şirkete ilişkin olarak verildi. Kararda veri ihlali nedeniyle Türkiye’de yerleşik 67,519 kişinin kişisel verilerine ulaşıldığı […]

July 8, 2019

Konkordato Sürecinde Karşılıksız Çeklere İlişkin Gelişmeler

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Konkordato sürecinde karşılıksız çıkan çeklere ilişkin tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin cezai sorumluluğunun tespiti hususunda farklı bölge adliye mahkemesi ceza daireleri kararları arasında uyuşmazlık bulunmaktaydı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 10.6.2019 tarihinde verdiği 2019/23974 E. ve 2019/9339 K. sayılı kararıyla (“Karar”) bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinin kararları arasındaki uyuşmazlığı nihai olarak gidermiş ve bu konuda […]

July 5, 2019

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun“) dayanak alınarak hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“), 21 Haziran 2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldırarak kişisel sağlık verilerinin özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu hukuku […]

July 3, 2019

Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir. Karar Neyi Düzenliyor? Söz konusu madde uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için […]

July 1, 2019

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 24 Haziran 2019 tarihinde Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz, faz 1 klinik araştırmalara yönelik olarak destekleyicilere, araştırmacılara ve araştırma merkezlerine yardımcı olmak ve merkez denetimlerinde rehberlik etmek için hazırlandı. Ne Değişecek? İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) uyarınca […]

July 1, 2019

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler 22 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te (“Perakende Ticaret Yönetmeliği“) değişiklikler yapılarak, belirli ürünler için yeni taksitlendirme süreleri belirlendi, kuyum satışlarındaki taksit yasağı kısmen kaldırıldı. Değişiklikler Neler Getiriyor? Değişiklikler uyarınca, fiyatı 3000 TL ve üzeri televizyon satışları için belirlenen 3 aylık […]

June 27, 2019

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyaların İthalat ve İhracatına İlişkin Tebliğler Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliği ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliği (“Tebliğler“) 18 Haziran 2019 tarih ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğler, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalat ve ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrollere ilişkin usul […]

Sayfa: