Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

February 20, 2019

TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarını Düşürdü

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Şubat 2019 tarih ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik ile birlikte Türk Lirası cinsinden yükümlülükleri için öngörülen zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde azaltıldı: Mevduat ve katılım fonları (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları […]

February 19, 2019

Bankalar için Ek Kontrol Yükümlülüğü

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Değişiklikle birlikte, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla bankaların, ilgili firmadan aldıkları yazılı beyanın yanı sıra bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri de almaları gerekecek.

February 19, 2019

İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması İçin Yeni İmkan

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’e ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin geçici madde ekledi. Geçici madde uyarınca, 10 Şubat 2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde […]

February 18, 2019

Online Reklam Hizmetlerinde Stopaj Yükümlülüğünün Detayları Belli Oldu

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler, ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, vergi kesintisi kapsamına alınmıştı. Söz konusu stopaj yükümlülüğüne ilişkin açıklamalar içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: […]

February 11, 2019

Konkordato Zorlaşıyor

Legal Alerts
Dispute Resolution

Konkordato Zorlaşıyor  Yeni Gelişme Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik (“Komiser Yönetmeliği“) ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik (“Konkordato Talebi Yönetmeliği“) 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Komiser Yönetmeliği’yle komiserlerin eğitim zorunluluğuna, Konkordato Talebi Yönetmeliği’yle ise daha önce konkordato başvurusuna eklenmesi zorunlu hale getirilmiş olan makul güvence veren denetim raporuna ilişkin düzenlemeler […]

January 25, 2019

TİTCK Değer Aktarımlarında Dövizle Ödeme Yasağı Olduğunu Duyurdu

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), 8 Ocak 2019 tarihinde ruhsat/izin sahipleri ile sağlık kurum/kuruluşları ve sağlık meslek mensupları arasında yapılan organizasyonlar ile değer aktarımlarına ilişkin sözleşmelerin, Türk parasının kıymetinin korunması hakkında kabul edilen düzenlemeler uyarınca döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacağını açıkladı. Duyuru ne anlama geliyor? TİTCK’nın duyurusu uyarınca, Beşeri […]

January 16, 2019

2019 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı

Uncategorized
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı’nın ürün güvenliği ve denetimine ilişkin olarak 2019 yılı ithalat tebliğleri (“Tebliğler“) 30 Aralık 2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğler belirli ürünlerin ithalatta tabi oldukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tebliğler Neler Getiriyor? Tebliğler tüketici ürünleri, atıklar, yapı […]

January 15, 2019

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezası Arttırıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Tüketici Kanunu“) yer alan ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 oranında arttırıldı. Bu kapsamda özellikle; Tüketici sözleşmelerinde hukuka aykırı şekilde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir […]

January 14, 2019

Kooperatif İştiraklerinin Halka Açık Sayılmasına İlişkin Kriterlerde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu“) yer alan kooperatiflerin pay sahibi olduğu anonim şirketlerin halka açık şirket sayılmasına dair esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik […]

January 14, 2019

Katılım Bankaları için Kira Sertifikası İhracı Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu“) yer alan kira sertifikası ihraçlarına ilişkin bazı sınırlamalara istisna getirilerek katılım bankaları tarafından yapılacak kira sertifikası ihraçları kolaylaştırıldı. Değişiklik Ne Getiriyor? […]

Sayfa: