Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

February 28, 2018

İlaç Ambalajları Değişiyor: TİTCK Kabartmalı Yazı Zorunluluğunu Duyurdu

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) öngörülen beşeri tıbbi ürün ambalajlarında kabartma yazı uygulanması zorunluluğuna ilişkin izlenecek usulleri açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK’nın duyurusu uyarınca, ilaç şirketlerinin Yönetmelik kapsamında Braille alfabesine geçiş işlemlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanması ve […]

February 27, 2018

Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 13 Şubat 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Pay Tebliği’nde yapılan değişiklik öncesinde halka açık şirketlerin gerçekleştirecekleri bedelli sermaye artırımları kapsamında, ilişkili taraflarına yapılan nakit dışı varlık devirlerinden kaynaklanan borçlarının ortalamasının söz konusu […]

February 27, 2018

AB Tıbbi Cihaz Tüzüğü Türk Mevzuatına Dahil Ediliyor: Güncel Gelişmeler

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2017/745 sayılı AB Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nün (“Tüzük“) ulusal mevzuat olarak yayımlanması çalışmalarının devam ettiğini duyurarak Tüzük’ün bu süreçte esas alınacak Türkçe çevirisini yayımladı. Tüzük Neler Getiriyor? İlga ettiği düzenlemeye kıyasla, Tüzük tıbbi cihazlara ilişkin olarak aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere daha detaylı düzenlemeler […]

February 16, 2018

İnternet Yayınlarına RTÜK Denetimi Geliyor

Uncategorized
IT & Communications

Yeni Gelişme Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (“Tasarı”), internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin oldukça önemli düzenlemeler getiriyor. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a (“Radyo ve Televizyon Kanunu”) eklenecek Madde 29/A ile artık internet üzerinden […]

February 9, 2018

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2017 yılının Eylül ile Aralık ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

February 8, 2018

Kozmetik Üretiminde Kalite: GMP Sertifikası İçin Başvuru Adımları Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde kozmetik ürün üretim yerlerine İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası düzenleneceğini açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK kozmetik üretim yerlerine sadece ihracat amaçlı kullanılabilecek GMP sertifikası vermektedir. Bu kapsamda, TİTCK tarafından GMP gerekliliklerine uygun bulunan üretim yerlerine üç yıllık geçerliliği olan GMP sertifikaları verilmiştir. GMP […]

February 2, 2018

Gümrükteki Eşyanızı Takip Etmek Artık Daha Kolay

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), geçtiğimiz günlerde Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı’nın (“GET-APP Programı“) hayata geçirildiğini duyurdu. Şirketlerden gelen yoğun talep üzerine, GET-APP Programı’na başvuru koşulları kolaylaştırıldı. Yeni Sistem Ne Getiriyor? Bakanlık, ithalatçı ve ihracatçıların gerçekleştirdikleri gümrük işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için GET-APP Programı’nı uygulamaya koydu. […]

February 2, 2018

Dar mükellefler tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler kapsamında yeni KDV yükümlülüğü yürürlüğe girdi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişmeler Bilindiği üzere, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından bir bedel karşılığında KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV’sinin, bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine ilişkin KDV Kanunu’na yeni bir düzenleme getirilmişti. 29 Aralık 2017 tarihli mevzuat bültenimizde de, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu uygulama kapsamında hazırlamış […]

February 1, 2018

İnternet Hukuku: Yeni Düzenlemeler Yolda

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“), internet sitesinde İnternet Değişim Noktası Kurulması Yükümlülüğü ve İşletimi ile Yurtiçi İnternet Trafiği Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nı (“Usul ve Esaslar“) kamuoyu görüşüne sundu. Taslak Usul ve Esaslar’a ilişkin kamuoyu görüşleri 2 Şubat 2018 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan form kullanılarak e-posta ile btd_bilgi@btk.gov.tr […]

January 26, 2018

Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Kısıtlamalar

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bakanlar Kurulu tarafından, 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) değişiklik yapan karar yayımlanmış olup, döviz kredileri ile ilgili kısıtlamalar getiren bu karar 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişiklik ne getiriyor? 32 Sayılı Karar’da yapılan değişikliklerle, yurt içi ve […]

Sayfa: