Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

June 5, 2018

Bankalara Halka Açık Şirket Hisselerinin Paraya Çevrilmesinde Pay Alım Teklifi Muafiyeti

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 5 Haziran 2018 tarihinde Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (II-26.1) değişiklik yaparak, pay alım teklifi rejiminde önemli bir değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklik uyarınca, bankalara pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin olarak belirli istisnalar tanındı ve bu sayede bankaların kullandırdıkları kredilere karşılık 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun“) 47. maddesi […]

May 21, 2018

İmar Barışı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici madde eklenmesi suretiyle mevzuata yeni giren imar barışı (“İmar Barışı”) esaslarını düzenleyen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”), 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun Ne Anlama Geliyor? Kanun’da, ruhsatsız, ruhsatına ve eklerine […]

May 21, 2018

Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

Legal Alerts

Yeni Gelişme 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun “) 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu mevzuat bültenimizde, Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Kanun ile getirilen başlıca hususlara yer verilecektir. Kanun Ne Getiriyor? Yeniden yapılandırmanın […]

May 21, 2018

Uluslararası Veri Transferi İçin Taahhütnamelerde Yer Alacak Asgari Unsurlar Duyuruldu

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu, uluslararası veri transferi için taahhütnamelerde yer alacak asgari unsurları 16 Mayıs 2018 tarihinde duyurdu. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz. Karar Ne Anlama Geliyor? Duyuru, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasının b bendi kapsamında, yurtdışına veri aktarımında veri sorumlularınca hazırlanacak taahhütnamede yer alacak asgari unsurları içeriyor. Asgari […]

May 18, 2018

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün İstisnalarına İlişkin Karar Yayınlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil“) kayıt yükümlülüğünün istisnalarına ilişkin kararı (“Karar“), 15 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar Ne Anlama Geliyor? Karar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“), “İşlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler […]

May 9, 2018

Tapu Harcı’nda ve KDV Oranında İndirim

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Tapu harcı ve belirli vergi oranlarında değişiklik yapan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Bakanlar Kurulu Kararı”), 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı Ne Anlama Geliyor? Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen tapu harcı, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az […]

May 8, 2018

Vergi Affı Yolda

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (“Kanun Tasarısı“) 30 Nisan 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu mevzuat bültenimizde, Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Kanun Tasarısı ile getirilen başlıca hususlara yer verilecektir. Kanunlaşacak metinle bültenimize konu edilen Kanun Tasarısı […]

May 4, 2018

Döviz borçlanma sınırlamaları yumuşatıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) değişiklik yapan karar 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), değişikliklerin uygulamasına ilişkin esasları içeren yeni bir sermaye hareketleri genelgesi (“Sermaye Hareketleri Genelgesi“) yayımlayarak, Sermaye Hareketlerine İlişkin 2 Ocak 2002 Tarih ve 2002/YB-1 Sayılı […]

May 3, 2018

İnternet Yayınlarında RTÜK Denetimi Yasalaştı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a (“Radyo ve Televizyon Kanunu“) Madde 29/A hükmünü ekleyen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Radyo ve Televizyon Kanunu’na […]

April 25, 2018

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

Uncategorized
EMI

Yeni Gelişme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum”) Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nde (“Yönetmelik”) yaptığı değişiklikler 17 Nisan 2018 tarih ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak (“Değişiklik”) aynı tarihte yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? 1. Başvuruların Sonuçlandırılması Konusunda Kurum ve Kurul Arasındaki Görev Dağılımı Değişiklik’ten önce, tüm doğal gaz lisans ve yenileme başvuruları Kurum’a sunulduktan sonra […]

Sayfa: