Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

July 20, 2018

Yenilenebilir Enerji Projeleri Kapsamında Kullanılacak Döviz Kredisi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kişilerin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde yapılan devlet alım garantili yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanabilecekleri döviz kredilerinin toplam tutarında değişikliğe gidildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik öncesinde, kullanılabilecek döviz kredisi tutarı, kredi alanın lisansında belirtilen […]

July 20, 2018

Döviz İşlemlerine İlişkin Olarak Merkez Bankası’na Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi Tanındı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) esas sözleşmesinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik ile daha önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Sermaye Hareketleri Genelgesi ve ilgili tebliğler (“Kambiyo Mevzuatı”) ile yürürlüğe giren yeni döviz borçlanmalarına […]

July 9, 2018

TCMB Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Bir İstisna Getirdi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile bazı hususlar netleşirken, çokuluslu şirketlerin Türk iştiraklerinin döviz kredisi kullanımına ilişkin yeni bir istisna da getirildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Dışarıda yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin tamamına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketleri, dışarıda yerleşik […]

June 20, 2018

Borçlanma Araçlarının Bankaların Özsermaye Hesaplanmasına Dâhil Edilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dâhil Edilebilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 7 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Borçlanma araçlarının, özkaynak hesaplamasına dâhil edilebilmesi için, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te (“Özkaynak Yönetmeliği”) aranan şartları haiz oldukları, […]

June 20, 2018

Türkiye Zorunlu Araç İçi Acil Çağrı Programını Uygulamaya Koyuyor

Legal Alerts
International Commercial and Trade
IT & Communications

Yeni Gelişmeler 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem Kullanıcıları için Gizlilik ve Veri Korunmasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB) (“İdari Hükümler Yönetmeliği”), 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı […]

June 19, 2018

Yeni Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Legal Alerts
EMI
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK“), geçtiğimiz günlerde yayımladığı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ile tüketimi düşük serbest tüketiciler ve elektrik tedarikçileri arasında imzalanacak ikili anlaşmalara ilişkin yeni usul ve esasları belirledi. Yönetmelik ile 8 Mayıs 2014 tarihli eski yönetmelik ilga edildi. Yönetmelik’in ikili anlaşmalar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri 1 […]

June 18, 2018

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Ocak ile Mart ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2018 yılının birinci çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

June 12, 2018

Hazine Girişim Sermayesi Fonlarına Yatırım Yapacak

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Bakanlar Kurulu 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11662 sayılı kararıyla Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine”) girişim sermayesi fonlarına (“fon”) yatırım yapabilmesinin önü açıldı. Bakanlar Kurulu, karar ile Hazine’nin fonlara yapacağı yatırımlara ilişkin kuralların kapsam ve çerçevesini belirlemekte olup, Hazine her bir fon ile yapacağı protokol ile ilgili fonun tabi olacağı kurallar ve uygulamaya […]

June 11, 2018

Adi Ortaklıkların Döviz Kredisi Kullanımı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’ndeki yeni bir değişiklik ile ortaklarının tamamı tüzel kişi olan adi ortaklıkların (“Adi Ortaklıklar“) döviz kredisi kullanımlarına ilişkin rejim netleştirildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Adi Ortaklıklar, Türkiye’de yerleşik kişi sayılacak ve Adi Ortaklıklar’a verilen döviz kredileri, sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılacak. Döviz gelirine dayalı olarak kredi kullanılacaksa, Adi Ortaklık bünyesindeki tüm şirketlerin […]

June 9, 2018

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Uncategorized
Real Estate

Yeni Gelişme Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ Ne Anlama Geliyor? Tebliğ, yapı kayıt belgesi için yapılacak başvuruya ve kayıt bedelinin belirlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir. Başvuru Yapı kayıt belgesi için başvuru, yapı maliklerinden biri veya vekili tarafından e-Devlet üzerinden Yapı […]

Sayfa: