Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

December 12, 2018

Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara İlişkin Ruhsat Alınması Yükümlülüğü Getirildi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme 5 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7151 sayılı Kanun uyarınca, 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’da (“Kanun“)  yapılan değişiklikler ile yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin birtakım […]

December 11, 2018

Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği“) 28 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında yeni taksitlendirme süreleri belirlendi. Yeni Hüküm Neler Getiriyor? Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde […]

December 10, 2018

Elektronik Yolla Tebligat, Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uyarınca Zorunlu Hale Geldi

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı (“PTT“) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik Neler Getiriyor? a.Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu […]

December 7, 2018

Grup İçi Borçlanmaların Tefecilik veya İzinsiz Bankacılık Suçu Teşkil Etmediği Netleştiriliyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 30 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”) ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (“Kanun”) da dâhil birtakım kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülüyor. Değişiklik Ne Getiriyor? Kanun Teklifi ile Türk Ticaret […]

December 7, 2018

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik (“Muafiyet Yönetmeliği“) 30608 sayılı ve 27 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muafiyet Yönetmeliği kapsamında, Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Neler Getiriyor? Muafiyet Yönetmeliği, telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile […]

December 6, 2018

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Değişiyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na (“Çerçeve Anlaşma“) ilişkin değişiklik protokolü bankalar ve diğer finansal kuruluşların imzasına açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Yönetmelik’te 21 Kasım 2018 tarihinde yaptığı değişiklikler ile yabancı bankaların Çerçeve Anlaşma’ya taraf olabileceklerinin altı […]

November 28, 2018

Grup İçi Kredi İşlemlerine Esneklik Sağlandı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yapılan değişiklikle döviz kredisi sınırlamalarına ilişkin yeni bir esneklik sağlandı. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik öncesinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, aynı grup içinde yer aldığı şirketlere döviz kredisi kullandırması yasaktı. Değişiklik ile kredi işleminin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi, kredinin ve takibinin Türk lirası cinsinden yapılması kaydıyla, bu tarz kredilerin […]

November 26, 2018

Finansal Yeniden Yapılandırmada Önemli Değişiklikler – Yabancı Bankalar Oyuna Döndü!

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler 5 Kasım 2018 tarihli mevzuat değişikliği bültenimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik“) ilişkin bir değişiklik taslağı hazırladığını ve bu taslağın Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) üyesi bankalarla paylaşıldığını belirtmiştik. Değişiklik tebliği 21 Kasım 2018 tarih ve 30602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik […]

November 26, 2018

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması Açıklığa Kavuşturuldu

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 22 Kasım 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 22 No.lu Damga Vergisi Sirküleri (“Sirküler“) ile 13 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk Lirası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi uygulaması açıklığa kavuşturulmuştur. Sirküler neyi düzenliyor? Bilindiği üzere, belli […]

November 20, 2018

Özel Durum Açıklamaları Sadeleştirildi

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde (“Tebliğ”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 17 Kasım 2018 tarih ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? 13 Şubat 2018 tarihinde Tebliğ’de yapılan değişiklik kapsamında, herhangi bir kişinin, payları borsada işlem gören şirketteki pay oranı belirli oranlara (%5, %10, %15, %20, […]

Sayfa: