Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

November 20, 2018

Özel Durum Açıklamaları Sadeleştirildi

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde (“Tebliğ”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 17 Kasım 2018 tarih ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? 13 Şubat 2018 tarihinde Tebliğ’de yapılan değişiklik kapsamında, herhangi bir kişinin, payları borsada işlem gören şirketteki pay oranı belirli oranlara (%5, %10, %15, %20, […]

November 19, 2018

Dövizle Ödeme Yasağında Yeni İstisnalar

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dövizle ödeme yasağının istisnalarında değişiklik yapıldı. Değişikliğe ilişkin tebliğ 16 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ne getiriyor? 6 Ekim 2018 tarihli tebliğ ile getirilen istisnalara ek olarak, aşağıdaki sözleşmeler dövizle ödeme yasağına tabi olmayacak: (i) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan gerçek kişiler veya […]

November 16, 2018

SPK Menkul Kıymetleştirme ile Alternatif Finansman Sağlanmasını Kolaylaştırdı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (“VİDMK Tebliği”) ve III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (“TMK Tebliği”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? VİDMK Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca banka, ipotekli finansman kuruluşu (“İFK”) […]

November 15, 2018

Seri Serbest Bırakma Yeri Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 31 Ekim 2018 tarihinde Seri Serbest Bırakma Yeri Başvuru Kılavuzu’nu (“Kılavuz“) yayınladı. Kılavuz, yalnızca seri serbest bırakma faaliyeti yürütmek için TİTCK’ya yapılacak başvurularda firmalara rehberlik edecek. Ne Değişecek? Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) uyarınca yalnızca seri serbest bırakma faaliyeti yürüten firmaların Yönetmelik’in Ek 2’sinde belirtilen […]

November 12, 2018

Toplantı Bildirimlerine İlişkin Yaptırımlar Artık Sistem Üzerinden Uygulanacak

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 5 Kasım 2018 tarihinde yaptığı duyuruda bilimsel ve eğitici faaliyetlere verilecek desteklerde TİTCK’ya yapılacak bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket eden firmalar için uygulanacak yaptırımların artık Toplantı Başvuru Sistemi üzerinden uygulanacağını belirtti. Ne Değişecek? Tıbbi cihaz satış merkezlerinin, sağlık mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bu alanda […]

November 7, 2018

Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki Yükselişi

Publications

Yeni Gelişme Dünya Bankası, iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği 190 ülkeye ilişkin “İş Yapma Kolaylığı 2019: Reformlar için Eğitim” raporunu (“Rapor“) 31 Ekim 2018 tarihinde yayımladı. Bu rapora göre Türkiye, 17 basamak birden yükselerek iş yapma kolaylığı endeksinde kendisine 43. sırada yer buldu. Rapor Nelerden Bahsediyor? Rapor’da, Türkiye’ye ilişkin olarak yer alan önemli hususlar: Türkiye, […]

November 5, 2018

Türkiye’de Finansal Yeniden Yapılandırma – Yabancı Bankalar Oyuna Dönüyor!

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik“) ilişkin bir değişiklik taslağı (“Taslak Yönetmelik“) hazırladı ve bu taslak Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) üyesi bankalarla 1 Kasım 2018’de paylaşıldı. Değişiklik ne getiriyor?​ Taslak Yönetmelik’in bu şekilde yürürlüğe girmesi halinde: Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yabancı finans kuruluşları, […]

November 5, 2018

İmar Barışı Başvuru Süresi Uzatıldı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme 31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair 257 No.lu Karar (“Karar”) 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar Ne Öngörüyor? Karar çerçevesinde yapı kayıt belgesi son başvuru tarihi 31 Ekim 2018’den 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştır, ancak […]

November 2, 2018

Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yapısı Büyük Ölçüde Değişiyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun (“Kanun”) 24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? 1999 tarihinde kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Banka“) unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam edecek. Kanun’la, Banka’nın, Türkiye’nin kalkınma […]

October 26, 2018

Başvuru ve Kayıt Yönlendirme Dokümanı Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 17 Ekim 2018 tarihinde Başvuru ve Kayıt Yönlendirme Dokümanını (“Doküman”) yayınladı. Kozmetik firmalarının sistem üzerinden yaptıkları kayıt ve bildirim işlemlerinde yaşadığı sorunlar üzerine hazırlanan doküman, firmalara rehberlik edecek. Ne Değişecek? Doküman, kozmetik sektöründeki firmaların Ürün Takip Sistemi (“ÜTS“) ve Elektronik Başvuru Sistemi (“EBS“) üzerinden yaptıkları işlemlerde […]

Sayfa: