Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

September 6, 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Zorunluluk

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“) ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirildi.  4 Eylül 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ, bu tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olacaktır. Tebliğ’de düzenlenen başlıca hususlara aşağıda yer verilmiştir. Tebliğ Ne […]

September 6, 2018

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”)  geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Nisan ve Haziran ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi 2018 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan- Mayıs- Haziran) toplamında kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve […]

September 5, 2018

Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik: Aldatıcı Ticari Uygulamalara Bir Yenisi Eklendi

Legal Alerts
Intellectual Property
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin (“Ek“) “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne döviz kurundaki güncel dalgalanmalar ve bunun sonuçlarından kaynaklanan yeni bir bent eklendi. Neler Getiriyor? Ek’in “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne eklenen bent ile, “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat […]

September 3, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihlerini Açıkladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS“) kayıt yükümlülüğünün başlama tarihlerini açıkladı. Karar Ne Anlama Geliyor? Kurum’un 18.08.2018 tarihinde yayınlanan kararı uyarınca; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olacak […]

August 18, 2018

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Kurallar Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkındaki kurallarda değişiklik yapılmasına ilişkin kararı yayımladı (“Fiyatlandırma Kararı“). Fiyatlandırma Kararı uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 Avro değerinin %15 fazlasını geçemeyecek. Bu karara istinaden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu […]

August 17, 2018

Alışverişlerde Taksit Sayıları Güncellendi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle, alışverişlerde uygulanan taksit limitleri güncellendi. Bu kapsamda Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak […]

August 17, 2018

BDDK Finansal Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Adımlar Atmaya Devam Ediyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) yeni yönetmeliği, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler ne getiriyor? Yönetmelik ile borçluların bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinden (“Alacaklı Kuruluşlar”) olan kredi borçları, söz konusu borçluların mali […]

August 17, 2018

SPK Kaldıraç Oranlarını Geçici Olarak Düşürdü

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) işlemin bir tarafını TL’nin oluşturduğu foreks piyasası işlemlerinde kaldıraç oranlarını geçici olarak 10:1’den 1:1’e düşürdüğünü duyurdu. Söz konusu oran 16 Ağustos 2018 ile 3 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olacak. Değişiklik Ne Getiriyor? SPK son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı yatırımcıları korumak amacıyla, 3 Eylül 2018 tarihine kadar […]

August 17, 2018

Kredilerin Sınıflandırılması Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Şekilde Değişti

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik, 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Yeniden yapılandırmaya konu edilen ve donuk alacak olarak sınıflandırılmayan alacaklar, İkinci Grup’ta yer almaktadır. […]

August 16, 2018

Tüketici Kredilerine İlişkin Değişiklikler

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), tüketici kredilerinin vade tavanlarını yeniden düzenlemek ve bu tür kredilere yeniden yapılandırma imkânı tanımak amacıyla Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu […]

Sayfa: