Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri

Türkiye’deki Coğrafi Bilgi Sistemleri Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

           Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 15 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a önemli değişiklikler getirmektedir.

Yeni gelişme

Kanun kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da öngörülen coğrafi izin bedeli üst sınırı belirlenmiş, yazılımlar ile coğrafi veri toplayan sensor ve donanımlara ilişkin sertifikalandırma/sisteme kayıt yükümlülükleri açıklanmış ve idari yaptırımlar düzenlenmiştir.

Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Ne değişecek?

Kanun ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularında hasılat paylaşımına yönelik işbirliği kapsamında kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile yapılabilen bedelsiz veri paylaşımları ile gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşımı veya satışının 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun olması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan (“Bakanlık“) alınması gereken izin bedeli; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 katı Türk lirasını geçemeyecektir.
  • Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar da Bakanlık tarafından sertifikalandırılacaktır. Sertifika bedelleri Bakanlık tarafından yıllık olarak belirlenerek yayımlanacak ve sertifikalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenecektir.
  • Coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlar Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilecektir. Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılım, sensör ve donanımlar için kayıt ve sertifika zorunluluğu aranmayacaktır.
  • Yapılan değişiklikler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’unda öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda, coğrafi veri izninin alınmaması durumunda faaliyet sahibinin verilen süre içinde izni almaması halinde, faaliyetleri durdurulacak ve izin bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Yazılımlar için sertifika alınmaması halinde ve cezanın uygulandığı tarihten itibaren üç ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde 100.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. İlgililer, idari para cezasına 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edebilecek olup, verilen karar kesindir.
  • Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık ile yapacakları is birlikleri kapsamında; Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamak, üretmek, paylaşmak, satmak, veri madenciliği yapmak veya yeni veri üretmek için Bakanlık’tan lisans alabilecektir.

Sonuç

Kanun kapsamında coğrafi verilen toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılması için alınacak izin bedelinde üst sınır belirlenerek söz konusu faaliyetlerde bulunacak kişilerin alması gereken lisans ve sertifika yükümlülükleri düzenlenmiştir. Değişiklikler ile ayrıca, aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmiştir. İlgililerin, getirilen değişiklikleri ve usul ve esaslara yönelik Bakanlık tarafından çıkarılması beklenen yönetmelikleri yakından takip etmesi gerekmektedir.