Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum“) Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yaptığı değişiklikler 27 Eylül 2018 tarih ve 30548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak (“Değişiklik“) aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

EPDK tarafından çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları da dahil olmak üzere, tarife revizyonlarına dair halihazırdaki uygulamalar Yönetmelik bünyesine katılmıştır. Değişiklik uyarınca, EPDK pazar koşullarındaki önemli değişiklikler için hızlı ve etkin karar verme ve de kararlarının etkisini birden çok tarife uygulama dönemine yayma konularında yetkilendirilmiştir.

Değişiklik uyarınca:

  1. Tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde, EPDK’ya re’sen veya ilgili tüzel kişinin talebi üzerine revizyon yapma yetkisi tanınmaktadır;
  2. EPDK’nın revizyonu cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılabilir.

Mevcut sistemde,  işletme giderleri, net yatırım miktarı, tüketim miktarı ve tüzel kişinin varlıkları tarifeye esas parametreler arasında sayılmaktadır ve bu kalemlerden işletme giderleri doğal gaz ithalat fiyatlarıyla yakından ilişkilidir.

Sonuç

Değişiklik, EPDK’nın tarife revizyonları konusundaki yerleşik uygulamaları ile usul ve esas kurallarını Yönetmelik seviyesine taşımıştır.

Benzer içerikler