Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Aşı Olmayan Çalışanlarla İlgili Yeni Duyuru

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Son Gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık“) 3 Eylül 2021 tarihli duyurusu (“Duyuru“) ile işverenlerin aşı olmayan çalışanlarından zorunlu olarak PCR testi talep etmesinin önünü açmıştır. Duyuru’ya buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuru Neleri Düzenliyor?

Bakanlık, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlü olduklarını belirtmiştir. Bu hususa ek olarak Bakanlık, işverenlerin, COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlarını yazılı olarak ayrıca bilgilendirmelerini istemiştir. Söz konusu bilgilendirme işveren tarafından çalışanlara tebliğ edildikten sonra aşı olmayan çalışanlara, kesin COVID-19 tanısı konmasının iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir.

En önemlisi, işverenler, COVID-19 aşısı olmayan çalışanlarından 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilecektir. Test sonuçları, gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Sonuç

Duyuru, işverenlere COVID-19 aşısı olmayan çalışanlarından haftada bir kez zorunlu PCR testi talep etme imkanı sağlamaktadır.