Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Doğrudan Karşılaştırmalı Reklamlara İzin Veren Hüküm Yürürlüğe Girmeden Kaldırıldı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Ekim 2015’den beri beklenen ve karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait marka veya ayırt edici unsurlara yer verilmesine izin veren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) 8/2. maddesinin yürürlüğü daha önce birkaç defa ertelenmişti. Ancak, rakiplerin doğrudan karşılaştırmalı reklam yapmasına olanak veren bu madde 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlüğe girmeden kaldırıldı.

Neler Getiriyor?

Daha önce  yer verdiğimiz ve  karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait marka veya ayırt edici unsurlara yer verilebilmesini öngören hüküm 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecekti.

Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile  karşılaştırmalı karşılaştırmalı reklam yapmak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca mümkün olup, karşılaştırmalı reklamlarda rakiplerin marka veya ayırt edici işaretleri kullanılması yasağı devam edecektir.

Sonuç

Yapılan düzenleme sonucunda reklam verenlerin, karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait marka ve diğer ayırt edici işaretlere yer vermeden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde, dürüst, yanıltıcı olmayan ve haksız rekabete neden olmayan reklam yapmaya özen göstermeleri gerekmektedir.