Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yurt Dışından Sağlanan Kredi Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanlığının 25 Ocak 2021 tarih ve 49024 sayılı yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde 25 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan değişiklik ile yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı süreci açıklığa kavuşturuldu. Değişiklik uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan kredi bedelleri sadece krediyi kullanan kişinin Türkiye’deki banka hesabına aktarılabilecek. Diğer bir ifadeyle, kredinin kredi alan dışında bir üçüncü kişinin, örneğin kredi alanın ana şirketi veya bağlı ortaklığının, Türkiye’de bir banka nezdindeki hesabına aktarılması mümkün olmayacak.

Sonuç

Değişiklik ile yurtdışından kullanılan döviz kredisinin aktarılacağı Türk banka hesabının kime ait olması gerektiğine ilişkin netleştirme yapılmış oldu.