Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Yasal Sürelerin Durma Süresi Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında daha önce 7226 sayılı ve 25 Mart 2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal süreler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. 30 Nisan 2020 tarihli Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile yasal sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kanun Ne Diyor?

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

  1. Dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda taraflar bakımından belirlenen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihi itibari ile,
  2. İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler ise 22 Mart 2020 tarihi itibari ile

30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. Karar uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, bu yasal sürelerin durma süresi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar uyarınca, Cumhurbaşkanı bu durma süresini COVID-19 salgınının yayılma hızına göre yeniden değerlendirebilecektir.

Durdurulan bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren (16 Haziran 2020) işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020 veya 22 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Sonuç

COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Karar ile alınan bu önlem kapsamında hak kayıplarını önlemek amacıyla yargılama alanındaki neredeyse tüm süreler, istisnaları olmakla beraber, 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı, salgının yayılma durumuna göre bu durma süresini yeniden değerlendirecektir.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize Esin Avukatlık Ortaklığı Koronavirüs Masası adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler