Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Fikri Mülkiyet Hakları Korumasında Ses Getirecek Yenilik: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Zaman Damgası Hizmetini Tanıttı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO“) 27 Mayıs 2020 tarihinde kendi zaman damgası hizmeti olan WIPO PROOF’u tanıttı ve zaman damgası hizmeti vermeye başladı. WIPO PROOF, fikri mülkiyete konu olabilecek bir içeriğe ilişkin olarak, o içeriğin ilgili mevzuat uyarınca fikri mülkiyet hakkı korumasına tabi olup olmamasına bakılmaksızın, hak sahipliğinde tarihsel öncelik sağlamak ve fikri içeriğin kötüye kullanılmasını veya içerikten haksız yararlanılmasını önlemek amacına hizmet edecektir.

Yeni Gelişme Ne Anlama Geliyor?

WIPO PROOF zaman damgası hizmetine, WIPO PROOF’un web sitesinden erişilebilmektedir. İçerik sahiplerinin web sitesinden belirli bir dijital dosya için WIPO PROOF jetonu alarak hizmetten yararlanabilir.

Jetonun talep edilmesinden sonra, WIPO PROOF’un güvenli tek yönlü algoritması, dosyada benzersiz bir dijital parmak izi oluşturur. WIPO PROOF, dijital bir dosyanın tarih ve saat damgalı parmak izini oluşturur ve bir çeşit dijital noterlik hizmeti sağlar. Bu hizmet, düşük maliyetli ve verimli olmasının yanında dünya çapında sunulan bir hizmettir. WIPO jetonu, belirli bir tarih ve saatte ilgili içeriğin varlığının mutlak ispatı olarak işlev görür ve hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir.

WIPO PROOF dosyanın içeriğini okumaz veya içeriğin bir kopyasını saklamaz. Zaman damgası hizmetine tabi olabilecek, dijital içeriğin çeşitliliği sonsuzdur; içerik ticari sırlar, senaryolar, besteler, şarkılar, araştırma sonuçları, laboratuvar notları, büyük veri setleri, yapay zekâ algoritmaları veya iş kayıtları olabilir. WIPO PROOF jetonları WIPO PROOF’un web sitesinden herkes tarafından doğrulanabilir.

Sonuç

WIPO PROOF, fikri mülkiyet hakkına konu olan yaratımlara ilişkin hak sahipliğini ispatlamada devrim niteliğinde olacak ve içerik sahiplerinin dijital içeriklerini, fikri mülkiyet hakkı teşkil edip etmediğine bakılmaksızın, tarihsel öncelik anlamında korumalarına yardımcı olacaktır. WIPO PROOF’un önümüzdeki zamanlarda, dijital bir içeriğin belli bir tarih ve saatte var olduğuna dair delil oluşturmak için çok etkili bir araç olması ve potansiyel uyuşmazlıkları azaltması beklenmektedir.