Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı Güncellendi

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık“) bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 Ocak 2024 tarihli 1 Sıra No’lu Genelge (“Genelge”) uyarınca kıdem tazminatının tavan miktarı güncellenmiştir. Genelge, 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir ve 30 Haziran 2024 tarihine dek geçerli olacaktır.

Genelge Ne Anlama Geliyor?

Kıdem tazminatını hesaplarken esas alınacak aylık brüt maaşın tavan miktarı, Bakanlık’ın yayınladığı Genelge ile 2024 yılının ilk yarısı (1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 arası) için 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak aylık brüt maaşın azami miktarı, ilgili yılın Ocak ayından Haziran ayının sonuna kadar olan süre için ve aynı yılın Temmuz ayından Aralık ayının sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez yeniden belirlenmektedir.

Sonuç

İşverenlerin, bu yılın Temmuz ayının başlangıcına kadarki dönemde kıdem tazminatı hesaplarında Genelge’nin belirlediği güncel tavan miktarını esas almalarını ve halihazırda, varsa, 1 Ocak 2024 ilâ 5 Ocak 2024 tarihleri arasında kıdem tazminatına dair yapılmış hesap ve ödemeleri gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

Benzer içerikler