Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İmar Barışı

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici madde eklenmesi suretiyle mevzuata yeni giren imar barışı (“İmar Barışı”) esaslarını düzenleyen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”), 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun Ne Anlama Geliyor?

Kanun’da, ruhsatsız, ruhsatına ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak 31 Aralık 2017 tarihinden evvel inşa edilmiş yapılar için yapı kayıt belgesi (“Yapı Kayıt Belgesi”) verilmesine ilişkin hüküm ve şartlar düzenleniyor.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi

Yapı Kayıt Belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da yetkilendirdiği kurumlara en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır. Yapı Kayıt Belgesi, yapının halihazırdaki kullanım amacına yönelik olarak verilir. Kayıt bedeli (“Kayıt Bedeli”) en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmelidir. Kayıt Bedeli konutlar için, arsanın emlak vergisi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamının %3’ü değerindedir. Ticari kullanıma tabi yapılar için ise, arsanın emlak vergisi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamının %5’i değerindedir.

Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıfı ve grubu ve diğer hususlar yapı sahibinin beyanı esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne kaydedilecek.

Yapı Kayıt Belgesi Almanın Avantajları

Yapı Kayıt Belgesi olan yapılar için bulunan yıkım kararları ve tahsil edilmemiş idari para cezaları iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi ve tüm maliklerin rızası ile (i) yapı ruhsatı bulunan fakat yapı kullanma izni bulunmayan ve (ii) yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izni aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Ancak bu durumda Kayıt Bedeli iki katı olarak ödenecek.

Yapı Kayıt Belgesi’nin Geçerlilik Süresi ve İstisnalar

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılandırılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Yapı Kayıt Belgesi bulunan yapı yeniden yapılandırıldığı takdirde, yürürlükteki imar planlarına ve mevzuatına tabi olacak. Aşağıdaki bölgeler İmar Barışı kapsamına dahil olmayacak:
• 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridinin ve öngörünüm bölgesinin Kanun’un ekinde gösterilen bölgeleri.

• İstanbul tarihi yarımadasının Kanun’un ekinde gösterilen bölgeleri.

• 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun’un 2(e) maddesinde belirlenmiş Tarihi Alan.

Sonuç

Ruhsatsız, ruhsatına ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen gayrimenkule sahip kişilerin ya da şirketlerin, Kanun’dan ve Yapı Kayıt Belgesi’nin avantajlarından faydalanabilmesi için şartlar sağlanıyorsa 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar da Kayıt Bedeli’ni ödemesi gerekecek.