Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

October 12, 2017

Türkiye Sahte ve Kaçak Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2017 yılının kaçak ve sahte ürünlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK 2017 yılında tespit edilen sahte ve kaçak tıbbi ürünlerin listesini yayımladı. Toplam 73 çeşit sahte ya da kaçak ürünün TİTCK’nın herhangi bir izni ya da ruhsatı olmaksızın satılmakta […]

October 10, 2017

Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenleme Yolda

Legal Alerts
Sermaye Piyasaları

Kitle fonlaması sistemine ilişkin kanuni düzenlemeler yakında hayata geçecek. Torba yasa ile düzenlenecek olan sistem, yenilikçi iş planına sahip genç girişimciler ile bu kişilere destek olma imkânına sahip yatırımcıları bir araya getirecek. Alternatif bir finansman yöntemi olan kitle fonlaması, 2008 finansal krizi sonrası geleneksel finansman araçlarına erişimde sıkıntı yaşayan ve başta teknoloji olmak üzere, birçok […]

October 5, 2017

Türkiye’nin PIC/S Üyeliği Kabul Edildi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), dört yıldır devam eden değerlendirme ve denetim sürecinin sonunda Uluslararası İlaç Denetim Birliği (“PIC/S”) üyeliğine kabul edildiğini açıkladı. Üyelik ne Anlama Geliyor? PIC/S, dünyada ilaç ruhsatı veren otoritelerin kurduğu bir birlik olarak bu alanda kabul gören en saygın ve geçerli kurum olarak bilinmektedir. PIC/S’e üyelik başvuruları […]

October 4, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği Kılavuzu Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği Kılavuzu’nun (“Kılavuz”) güncellendiğini açıkladı. Kılavuz’un Arka Planı TİTCK, geçtiğimiz Nisan ayında yürürlükte bulunan Avrupa Birliği mevzuatını esas alarak yeni bir Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımladı. Yönetmelik beşeri […]

October 3, 2017

Kozmetik Yönetmeliği Güncellendi

Legal Alerts

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), Kozmetik Yönetmeliği’nin güncellendiğini açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK, Kozmetik Yönetmeliği’nin birtakım eklerinin Kozmetik Yönetmeliği’ne esas alınan Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla güncellendiğini açıkladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nün Ek II, Ek III ve Ek IV’te birtakım değişiklikler yapıldı. […]

September 29, 2017

Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Varyasyon Yönetmeliği”) ve ilgili kılavuz taslaklarını yayımladı. Yönetmelik Neler Getiriyor?  Taslak Varyasyon Yönetmeliği Avrupa Komisyonu’nun 1234/2008 AT Tüzüğü, 712/2012 AT Tüzüğü ve 2001/83/AT Direktifi esas alınarak hazırlanmış olup temel itibariyle beşeri tıbbi ürünler için yapılacak varyasyon […]

September 28, 2017

Katılım (Tekafül) Sigortacılığı Detayları Açıklandı

Legal Alerts
Insurance

Yeni Gelişmeler Yayımladığımız son mevzuat değişikliği bültenimizde katılım sigortacılığına (tekafül)  ilişkin kanuni düzenlemelerle ilgili sona yaklaşıldığını belirtmiştik. Daha önce 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenmeyen katılım sigortacılığı modeli, Kanun’un Ek-1 maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı’nın çıkardığı Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlendi. Yönetmelik, 20 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi […]

September 18, 2017

Beşeri Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Dair Yeni Bir Kılavuz Yayınlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde beşeri tıbbi ürün imalatçıları için Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Ait Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz Neler Getiriyor? TİTCK’nın internet sitesinde yayınlanan Kılavuz, beşeri tıbbi ürün imalatçılarının veya ithalatçılarının üretim yeri veya kontratlı laboratuvar gibi ürünün ruhsatı ile ilgili dosyada veya imalat yerinde […]

September 15, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu’nun (“Kılavuz”) güncellendiğini açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonu (“PIC/S”) Üyesi Ülkeler ile uygulamada eşitlik sağlamak amacıyla PIC/S tarafından yayınlanan (PIC/S GMP Guide: PE 009-13) Kısım […]

September 14, 2017

Tekafül Sigortacılığına İlişkin Düzenleme Yolda

Legal Alerts
Insurance

Tekafül (katılım) sigortası ürünlerine ilişkin kanuni düzenlemede sona yaklaşıldı. Taslağı hazırlanan yönetmeliğin yıl sonundan evvel yürürlüğe girmesi bekleniyor. İslami sigortacılık olarak da bilinen tekafül sigortacılığı, hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir kooperatif sigortacılığı modeline işaret ediyor. Özellikle katılım bankacılığının yükselişi ile bu sigortacılık türüne talep artıyor. Hali hazırda, bazı sigorta şirketleri tekafül sigortasına […]

Sayfa: