Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

January 25, 2018

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) 19 Ocak 2018 tarihinde Kişisel Veri Güvenliği Rehberini (“Rehber“) yayımladı. Rehber’in Amacı Rehber; kişisel verilerin işlenmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“) 12. maddesi uyarınca veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Rehber’in hukuki […]

January 10, 2018

Bankalararası ATM Kullanımında Alınan Ücretlerde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) bankalararası ATM kullanımında alınacak işlem ücretlerine ilişkin olarak Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Yönetmelik’teki değişiklik ile finansal tüketicilerin hesabının bulunduğu kuruluşa ait […]

January 10, 2018

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarında Amblem Kullanımı Zorunlu Hale Geliyor

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK“) 2. ve 46. maddelerine dayanılarak hazırlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Ocak 2018’de yürürlüğe girmek üzere 29 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik Neler Getiriyor? Yönetmelik uyarınca, amblem, tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi […]

January 9, 2018

Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar Arttırıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler Türkiye’de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir eşiğin üzerinde olmasına bağlıdır. Bu eşikler her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu eşiklerin altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin […]

January 5, 2018

Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda ISTAC Tahkim Yolu Açıldı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni gelişmeler Kamu İhale Kurumu tarafından Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeleri’nde 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeler yapılmıştır. Değişiklikler ne anlama geliyor? İhale sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, idarelerce, Türk Mahkemeleri yerine tahkim yolunun tercih edilebilmesi mümkündür. Yabancı unsurun olmadığı uyuşmazlıklarda tahkim yargılamasının, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Kuralları […]

January 3, 2018

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Uncategorized
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in Arka Planı Yönetmelik; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gözetiminde kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt […]

November 1, 2017

Çalışan Buluşları Yönetmeliği: İşçi Lehine Hükümler Dikkat Çekiyor

Legal Alerts
Employment
Healthcare
Intellectual Property

Yeni Gelişmeler Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) dayanak teşkil ettiği yeni Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (“Çalışan Buluşları Yönetmeliği”) 29 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Çalışan Buluşları Yönetmeliği, çalışan buluşlarına ilişkin işverenlerin işçilere ödeyeceği bedelleri ve bedellerin hesaplanma yöntemini açıkça […]

October 31, 2017

Kitle Fonlaması SPK Gözetiminde Düzenlenecek

Legal Alerts
Sermaye Piyasaları

Yeni Gelişmeler 10 Ekim 2017 tarihinde yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenimizde, kitle fonlamasının sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından düzenleneceğini belirtmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun tasarısı, bu konuda bazı detaylara ışık tutuyor. Tasarı neler getiriyor? Kitle fonlaması 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamında tanımlanacak.  Bu çerçevede, kitle fonlaması işlemine aracılık […]

October 30, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Kurallar Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ (“Fiyatlandırma Tebliği“) 15 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girerek, 15 Haziran 2015 tarihli eski tebliği yürürlükten kaldırmıştır. Fiyatlandırma Tebliği, 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın (“Fiyatlandırma Kararı“) uygulama esaslarını belirlemektir. Fiyatlandırma Kararı ve Tebliği Neler […]

October 27, 2017

İş Yargısında Köklü Değişiklikler: Zorunlu Arabuluculuk

Legal Alerts
Employment

Son Gelişmeler 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun“), 25 Ekim 2017 tarihine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu (“Mülga Kanun“) ilga ederek, çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. ​Kanun Neler Getirmektedir? 1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (yasal kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla […]

Sayfa: