Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

April 20, 2018

Döviz Kredi Bakiyelerinin TCMB’ye Bildirimi Gerekecek

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) tarafından 17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ne getiriyor? Yurt içinden ve yurt dışından sağladığı yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili […]

April 12, 2018

Türk Farmakopesinin Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Türk Farmakopesinin Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz“) yayımladı. Kılavuz’un Arka Planı Farmakope, ilaç üretiminde kullanılan etken ve tüm yardımcı maddelerin fizikokimyasal özellikleriyle bunların nitel ve nicel analiz yöntemlerinin yer aldığı, yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren […]

April 11, 2018

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı Yayımlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı’nı (“Tasarı“) kamuoyu görüşüne sundu. Tasarı, ürün güvenliği ilkeleri ve teknik düzenlemelere uyuma dair önemli yenilikler getiriyor. Tasarı Ne Getiriyor? Tasarı esas olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da yer alan ürün güvenliğine ilişkin kural ve ilkelerin […]

April 10, 2018

KDV Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişmeler “7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7104 sayılı Kanun”), 6 Nisan 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu mevzuat bültenimizde 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nda yapılan en önemli değişikliklere yer verilmiştir. Değişiklik ne getiriyor? 1. KDV indiriminde […]

March 26, 2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme İcra ve İflas Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun (”7101 sayılı Kanun”), 15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelişmeler 7101 sayılı Kanun, Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacı ile oluşturulan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yatırım ortamının iyileştirilmesine hizmet edecek hukuksal süreçlerle ilgili olarak hazırlanmıştır. 7101 […]

March 26, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin İki Tebliğ Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Aydınlatma Yükümlülüğü Tebliği“) ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Başvuru Tebliği“), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) tarafından 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğler Ne Anlama Geliyor? Tebliğler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“), veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne […]

March 19, 2018

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı Yapmak Artık Daha Kolay

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Değişiklik Ne Getiriyor? Kanun, gayrimenkul sektöründeki yatırımcıların işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak bazı yenilikler getirmiştir: • Noterde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin sözleşme […]

March 14, 2018

Bazı Tüketici Ürünlerinde Asgari Güvenlik Koşulları Genişliyor

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) geçtiğimiz günlerde Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Taslak Tebliğ“) taslağını yayımladı. Değişiklik Neler Getiriyor? Taslak Tebliğ’de öngörülen değişiklikler ile, sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler, uçucu gaz içeren balonlar, çocuk giysileri, lazer ürünler ve bebek taşıma araçları gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve özellikle […]

March 13, 2018

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Kılavuzu Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Kılavuzu’nda (“Kılavuz“) güncelleme yapıldığını duyurdu. Duyuru Ne Anlama Geliyor? Kılavuz, 25 Nisan 2017’de 30048 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği uyarınca hazırlanarak Temmuz 2017’de yürürlüğe girdi. Kılavuz’da […]

March 12, 2018

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemlere ilişkin Karar Yayınlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”), “özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler” konulu kararı (“Karar”), 7 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar Ne Anlama Geliyor? Karar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”), “özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır” hükmüne dayanmaktadır. […]

Sayfa: