Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Sermaye Piyasalarında Önlemler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) ve Borsa Istanbul A.Ş. (“Borsa Istanbul“) COVID-19 salgınına ilişkin önemli tedbirler alıyor.

Bu kapsamda, diğer idari otoritelerce alınmış tedbirlere ek olarak, SPK ve Borsa Istanbul tarafından COVID – 19 salgınının piyasalara, halka açık şirketler ve yatırımcılara olan etkilerini azaltmak üzere birtakım düzenlemeler yapılıyor.

SPK’nın ve Borsa Istanbul’un Aldığı Önlemler

Fiyat Volatilitesi

Açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Halka açık şirketlerin kendi paylarını herhangi bir kısıtlama olmaksızın borsadan geri almaya devam edebileceklerine ilişkin SPK kararı ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Buna göre, halka açık ortaklıklar şirketler geri almak için mevcut geri alım planlarını kullanılabilecekleri gibi bir yönetim kurulu kararı ile yeni bir geri alım planını da yürürlüğe alabilecek.

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranı %35 olacak. Mevcut teminat oranı, bu değerin altına düşerse teminat oranı %50’ye değil %35’e tamamlatılacak.

Tedbir uyarınca özkaynak tamamlama veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin Borsa Istanbul’a bildirilmesi ve söz konusu kişilerin bilgilerinin Borsa Istanbul tarafından ilan edilmesi ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Borsa Istanbul; payların fiyat marjları, devre kesici tetikleme oranı, devre kesici emir toplama süreleri ile vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinde birtakım düzenlemeler yaptı. Söz konusu düzenlemeler, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup Borsa Istanbul tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacaktır.

Borsa Istanbul Yıldız Pazar (“Yıldız Pazar“) ve Borsa Istanbul Ana Pazar’da (“Ana Pazar“);

  • işlem gören paylarda uygulanan fiyat marjının % 10’a düşürülmesi,
  • işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının %5’e düşürülmesi,
  • işlem gören paylarda uygulanan devre kesici sonrası emir toplama süresinin 30 dakika olarak uygulanması,
  • borsa yatırım fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında %20 olarak uygulanan marjların da %10’a düşürülmesine

karar verildi.

Borsa Istanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda:

  • Pay ve Pay endeksi (BIST30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinin %10’a düşürülmesine

karar verildi.

Yatırım Kuruluşları ve Halka Açık Şirketler

Yatırım kuruluşları personellerinin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli olarak veya yatırım şirketinin belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasına olanak sağlanacak.

Yatırım kuruluşları, mobil uygulamalar (whatsapp vb.) veya e-posta adresi üzerinden yapılan iletişimler vasıtasıyla müşteri emirlerine ilişkin işlem yapabilecek. Ancak yatırım kuruluşları, bu hususta müşterilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve söz konusu işlemleri kayıt altına almak için makul kayıt mekanizmaları oluşturmak yükümlülüğü altında olacak.

Yatırım kuruluşları, emir iletimindeki değişikliklerini kendi internet siteleri aracılığıyla duyuracak.

Halka açık şirketler ve yatırım kuruluşları, SPK’ya yapacakları tüm bildirim ve başvuruları SPK’nın kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden yapabilecek.

Ek olarak, 20 Mart 2020 ve 22 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile tüm etkinlik ve toplantılar, (genel kurullar da dâhil olmak üzere) Nisan ayı sonuna kadar ertelendi ve tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışanları da mümkün olduğu ölçüde dönüşümlü çalışma veya uzaktan erişimli olarak çalışma şeklinde faaliyet gösterecek.

Finansal Raporlama ve Duyurular

Sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem gören şirketlere, finansal tablolarını açıklamak için 30 günlük ek süre verilecek. Özel hesap dönemine sahip olan halka açık şirketler de 30 günlük ek süreden yararlanacaktır.

Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlara, 2019 hesap dönemi ile 2020 yılı 3 aylık ara hesap dönemi finansal tablolarını açıklamak için bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar ek süre uzatımı verildi.

2019 yılı hesap dönemine ait yatırım fonlarının finansal raporları ve emeklilik fonlarının yıllık raporları, 30 Nisan 2020 tarihine kadar açıklanabilecek.

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem görmeyen ortaklıklara ise 2019 yılı hesap dönemi için bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar ek süre uzatımı verilecek.

Sonuç

SPK ve Borsa Istanbul, COVID – 19 salgınına ilişkin Türkiye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve Türk sermaye piyasalarının sorunsuz işlemesini sağlamak; piyasalardaki oyuncuları olumsuz yönde etkileyebilecek tüm dalgalanmaları önlemek için gerekli tedbirleri alıyor.

SPK ve Borsa Istanbul tarafından alınan bu tedbirler ile yatırımcılar, halka açık şirketler ve yatırım kuruluşlarının gerekli önlemleri alması konusunda desteklenmesi hedeflenmektedir.

COVID-19’un sermaye piyasalarına hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.