Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ Yayınlandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ‘i (“Tebliğ“) 11 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ, yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Tebliğ, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıtları ve aynı zamanda bildirimlerin sunulması ve e-ticaret verilerinin toplanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetiminde bir Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin (“ETBİS“) kurulmasını öngörüyor. Bu doğrultuda Tebliğ, hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara e-ticaret faaliyetleriyle bağlantılı olarak ETBİS’e kayıt olma ve birtakım bilgileri ETBİS’te hazır bulundurma yükümlülükleri getiriyor.

Tebliğin kapsamına aşağıdaki kişiler girecek:

 • Kendilerine ait elektronik ticaret platformlarında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar,
 • Aracı hizmet sağlayıcılar, ve
 • Yurt içinde yerleşik olup Türkiye’de elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

Bu bağlamda, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar ETBİS’in kurulması ile birlikte belli başlı bildirim yükümlülüklerine tabi olacak. Hizmet ve aracı hizmet sağlayıcıların (i) ETBİS’e kaydolmaları ve (ii) ETBİS’e kayıtlarını takiben 30 gün içinde aşağıdaki bilgileri sunmaları gerekecek:

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi,
 • E-ticaretin türü,
 • Varsa e-ticaret faaliyetleri dışında diğer ticari faaliyetleri,
 • E-ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü,
 • E-ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri,
 • E-ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve varsa satışa sunulan ikinci el malların türü,
 • Bankalar, diğer ödeme veya elektronik para kuruluşları, kargo veya lojistik şirketleri gibi diğer kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler,
 • Hizmet sağlayıcının elektronik ticaret yapmasına imkan tanıyan altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin bilgiler,
 • Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin depolanması için veritabanlarının bulunduğu ülkelere ilişkin bilgiler,
 • Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi, ve
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından istenen diğer bilgiler.

Tebliğ aynı zamanda belirli faaliyetlerde bulunan kişilere ek yükümlülükler getiriyor. Bu bağlamda, kendi e-ticaret platformlarını işleten hizmet sağlayıcıların sınır ötesi e-ticaret faaliyetlerinde üretim yerini, depo adreslerini ve aracı hizmet sağlayıcılarının alan adlarını bildirmesi gerekecek. Buna ek olarak, bankalar, ödeme veya elektronik para kuruluşları, kargo ve lojistik şirketleri, e-ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na aylık dönemler halinde bildirecek.

ETBİS’teki servis sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılarla ilgili bilgiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulacak internet sitesinde ilan edilecek.

Geçiş Süreci

Tebliğ, ETBİS’teki kayıt ve bildirim yükümlülükleri için bir geçiş süreci öngörüyor. Buna göre, mevcut e-ticaret şirketlerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar ETBİS’e kaydolması ve gerekli istatistiki bilgileri 1 Ocak 2018 tarihine kadar sunmaları gerekecek. ETBİS henüz kurulmadığı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bu süreleri  uzatması muhtemel görünüyor.

Sonuç

Tebliğ ile e-ticaret faaliyetlerinde bulunan hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar için birtakım yükümlülükler öngören yeni bir sistem kuruluyor. Şirketler, ETBİS’in kurulması hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın duyurularını yakından takip etmeli, bu yeni gerekliliklerin faaliyetlerini nasıl etkileyebileceğini dikkatle değerlendirmeli ve uyumluluğu sağlamak için gerekli adımları atmalıdır.