For further information,
please contact:
Legal Alerts
09/06/2022

Uluslararası Veri Transferi İçin Taahhütnamelerde Yer Alacak Asgari Unsurlar Duyuruldu

Legal Alerts
IT & Communications
General

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, uluslararası veri transferi için taahhütnamelerde yer alacak asgari unsurları 16 Mayıs 2018 tarihinde duyurdu. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Duyuru, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasının b bendi kapsamında, yurtdışına veri aktarımında veri sorumlularınca hazırlanacak taahhütnamede yer alacak asgari unsurları içeriyor.

Asgari unsurlar, Avrupa Birliği’nin model sözleşme hükümleriyle (model contractual clauses) büyük oranda benzerlik gösteriyor.

Duyuruda, “Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım” ve “Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım” başlıklı iki standart taahhütname metni yer alıyor.

Sonuç

Veri sorumlularının bu asgari unsurları dikkatlice incelemeleri ve uluslararası veri transferine ilişkin sözleşmelerindeki ilgili maddeleri buna göre düzenlemeleri gerekmektedir.