05/07/2024 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık çözümü ekibimiz, yerel ve uluslararası davalarda ve tahkim alanında çalışmalarını yürüten lider bir departman olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca ekibimiz, mahkeme veya tahkim öncesi uyuşmazlık çözümü süreçlerinde de danışmanlık vermekte, özellikle hassas ve karmaşık sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkları veya yüksek profilli konuları ele alma konusunda başvurulan hukuk büroları arasında yer almaktadır.

Müvekkillerimiz ile yakın iş birliği içinde çalışan avukatlarımız, dava ve tahkimden diğer alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına kadar bir dizi yöntemi kullanarak en etkili iş çözümlerini üretmekte ve uygulamaktadır. Bu kapsamda ofisimiz bünyesinde bulunan ve her biri kendi alanında uzman departmanlarla sürekli bir iş birliği içinde çalışan ekibimiz, deneyimli uyuşmazlık avukatlarımızın ve farklı alanlarda uzman avukatlarımızın kolektif çalışmasından yararlanarak her duruma ve müvekkile özel uyuşmazlık stratejilerini oluşturmakta ve böylece müvekkillerimizin hem ticari hem hukuki anlamda genel risk maruziyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Ekibimiz, şirketler hukuku, birleşme ve devralma uyuşmazlıkları, inşaat ve enerji uyuşmazlıkları, uluslararası satış uyuşmazlıkları, ürün sorumluluğu davaları, haksız rekabet davaları, kamu hukuku ve idari davalar, mali ve beyaz yaka suçları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sunmakta, hem yerel hem de uluslararası müvekkillerimize hizmet vermektedir. Gerek cezai gerekse hukuki sorumluluk doğuran, yüksek riskli, farklı yargı alanlarını ilgilendiren uyuşmazlıklar konusunda derin bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olan ekibimiz, ortaya çıkabilecek tüm sorunları çözmek için etkili bir yaklaşım sağlamaktadır.

Bizi farklı kılan:

  • Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek profilli uyuşmazlıklarda çalışmış olan deneyimli ekibimiz;
  • Karmaşık ve hassas uyuşmazlıklar veya yabancı unsurları içeren uyuşmazlıklarda eşsiz deneyimimiz;
  • Piyasa lideri birleşme-devralma, hissedarlar ve işlem uyuşmazlıkları deneyimimiz; ve

İnşaat uyuşmazlıkları, kamu hukuku ve idari davalar, rekabet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, beyaz yaka suçları, ürün sorumluluğu davaları ve ticari uyuşmazlıklar konusundaki deneyimimiz.