13/09/2022 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık Çözümü departmanımız iki ekipten oluşmaktadır. Tahkim ekibimiz, ticari uyuşmazlıklar ve özellikle birleşme ve devralma işlemlerinden ve enerji madencilik ve altyapı projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusundaki çalışmaları ile tanınırken, dava takibi ekibimiz ise, müvekkillerimize özellikle iş hukuku, fikri mülkiyet, gayrimenkul ve yatırım uyuşmazlıkları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermek konusunda deneyimlidir. Üst düzey hukuki hizmet vermek için, mahkemeler nezdinde, tahkim yoluyla ya da diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kapsamında gerekli hukuki süreçleri başlatmak veya bunlarda savunma yapmak suretiyle, müvekkillerimizin işletmeleri için en uygun çözümleri belirlemek ve uygulamak için müvekkillerimizle birlikte hareket etmekteyiz.

Avukatlarımız hukuki ihtilaflar alanında tecrübelidir; üst düzeyde hizmet verebilmek amacıyla; mahkemeler nezdinde, tahkim yolu ile ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kapsamında gerekli hukuki prosedürleri başlatmak ya da savunma yapmak suretiyle müvekkillerimizin işletmeleri için en uygun çözümlerin tespit edilmesi ve uygulanması için müvekkillerimizle birlikte hareket etmekteyiz.

Faaliyette bulunduğumuz bölgeye ve sektöre ilişkin tecrübemiz sayesinde müvekkillerimize kapsamlı ve işlevsel hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Aşağıda belirtilen alanlarla ilgili olarak ortaya çıkan hukuki ihtilaflar en sık şekilde hizmet verdiğimiz konuları oluşturmaktadır:

 • Ticaret ve şirketler hukuku
 • Hissedarlar arasındaki uyuşmazlıklar
 • Gayrimenkul ve inşaat uyuşmazlıkları
 • Gümrük ve uluslararası ticaret
 • Ceza hukuku
 • İdare ve kamu hukuku
 • İflas ve aciz hali
 • Sigorta ve deniz ticaret hukuku
 • İş hukuku
 • Fikri mülkiyet
 • Tüketicinin korunması
 • Tanıma ve tenfiz
 • Antitrust ve rekabet hukuku
 • Bankacılık ve finans
 • Altyapı
 • Çevreye ilişkin konular

Birleşme ve Devralma işlemlerine ilişkin tahkim ve dava süreçlerini yürütmek konusunda departmanımız özellikle deneyim sahibidir.