19/07/2022 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Finansal Teknolojiler – Fintek

Dijital dönüşüm, finansal kuruluşlarda benzeri görülmemiş bir değişimi tetiklerken, finansal kuruluşlar ve teknoloji şirketlerine bu dönüşüm kapsamında gerekecek hukuki hizmetlerin tamamını sunabiliyoruz.

Teknoloji ve finansal hizmetlerin bütünleştiğinin farkında olarak, hukuki ve ticari konulara çok disiplinli bir yaklaşım sergiliyoruz.

Finansal teknolojiler alanında hukuki danışmanlık hizmetlerimizi, mevzuata uyum, vergi, veri kullanımı, tüketicinin korunması, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, rekabet ve iş hukuku alanları dahil olmak üzere geniş bir platformda sunuyoruz.

Finansal kuruluşlar, global dijital oyuncular, teknoloji kuluçka merkezleri ve start-up’lara – diğer bir deyişle finansal teknoloji endüstrisinin tüm değer zincirine -, kitle fonlaması, ödeme hizmetleri ve e-para platformları, kripto varlıklar ve dijital bankacılık dahil olmak üzere çok çeşitli alanda diğer pek çok hukuk bürosundan daha önce hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladık.

Pazara giriş, ürün ve hizmet inovasyonu ve lisanslama konularında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmekte tecrübeliyiz. İnovatif ürün ve hizmetlerinizin değerini azaltabilecek, mevzuata ilişkin riskler ile fikri mülkiyet ve sözleşmelerinizden kaynaklı riskleri rahatlıkla tespit edip bu risklerin etkisini azaltıcı veya riskleri bertaraf edici çözüm önerilerimizle katma değer yaratıyoruz.

Dünyanın en büyük ve en yenilikçi teknoloji şirketleri ile finansal kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan çalışma deneyimimiz, finansal teknolojiler alanında faal müvekkillerimize, test edilip işlerliği onaylanmış teknik ve stratejilerimize erişim sağlamakta ve ilk izlenim konusunda müvekkillerimize yol gösterici olmaktadır.

Müvekkillerimize şu konularda hukuki destek veriyoruz: Yazılım geliştirme ve lisanslama | Sistem tedariği ve entegrasyonu | Veri koruma ve kişisel verilerin gizliliği, bilgi güvenliği ve veri kaydı | Mevzuata uyum | Bilgi teknolojileri alanında faal şirketlerin satın alma ve birleşmeleri ve bu şirketlerle kurulan ortak girişimler ile bu konularda gerekli rekabet izinlerinin alınması | Finansal teknolojiler alanında tüketicinin korunması | Tedarikçi ve müşteri sözleşmeleri | Patentler, telif hakları, markalar ile yenilikçi yazılım ve teknolojilerin fikri mülkiyet haklarının korunması | Dava, tahkim ve arabuluculuk da dahil olmak üzere bilişim teknolojileri alanındaki uyuşmazlıklar | Elektronik ticaret ve online ticari iletişim