02/10/2021 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar konusunda uzman ekibimiz müvekkillerine sağlık, perakende satış, enerji, otomotiv, yiyecek-içecek, inşaat, tıbbi ürünler, teknoloji ve telekomünikasyon gibi farklı birçok sektörde destek vermektedir. Ekibimiz sınır ötesi işlemler, özelleştirmeler ve gayrimenkul yatırımlarını kapsayan birleşme ve devralmalarda yerel ve uluslararası birçok şirkete hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Birleşme ve Devralmalar ekibimiz birleşmeler ve sermaye yapılandırmalarından özel ve halka açık şirketlerin alım-satımına kadar farklı birçok işleme ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verebilecek deneyime sahip olup yatırım fonları ve stratejik yatırımcılar ile güçlü ilişkilere sahiptir. Ekibimiz ayrıca fon kuruluşu, hisse devir belgelerinin hazırlanması, çoklu tüzel kişilerin yapılandırılması, yatırım müzakereleri, vergi ve teminat hukuku ile ilgili sorunların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Beş ortak ve otuzdan fazla avukattan oluşan tecrübeli ekibimiz, müvekkillerine birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin her konuda yardımcı olmakta ve son üç yılda elliden fazla birleşme ve devralma işi yapmış bulunmaktadır.

Birleşme & Devralmalar ekibimizin hukuki hizmet verdiği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Birleşme, devralmalar ve hisse satışları;
  • Ortak teşebbüsler ve stratejik birleşmeler;
  • Kurumsal danışmanlık ve yönetim;
  • Bölünmeler veya şirketin belli bir bölümün, iş kolunun veya diğer varlıklarının ayrılarak başka bir kurumsal yapıya bürünmesi dâhil olmak üzere işlem öncesi yapılandırma; ve
  • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon.