02/10/2021 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ana faaliyet alanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktayız.

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim uzmanı avukat ekibimiz müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler sunmaktadır. Esin Avukatlık Ortaklığı olarak vergi, hukuki ihtilaflardan kaçınılması, gümrük ve verilerin korunması konularını da kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Alan adlarının kaydedilmesi de dahil olmak üzere, fikri mülkiyetin korunması gibi işlem sonrası konularda da çözüm sunmaktayız.

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kişiselleştirilmiş olup, aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:

 • Ön yapılandırma
 • Kuruluş
 • Yöneticilerin atanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
 • Pay devirleri
 • Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
 • Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye
 • Vergi dairesi kaydı
 • Vergisel yapılandırma
 • İstihdamın yapılandırılması
 • Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri
 • Temel kurumsal yönetim hizmetleri