10/06/2024 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Sermaye Piyasası Hukuku

Sürekli gelişmekte olan Türk sermaye piyasaları, mevzuattaki düzenlemeler ve düzenleyici kurumların uygulamaları hakkında tecrübe ve bilgi gerektirmektedir. Avukatlarımız, müvekkillerin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan gerekliliklere karşı hazırlıklı olmaları, bunlara uyum sağlamaları ve değişen sermaye piyasası düzenlemeleri karşısında esnek kalmaları konusunda kendilerine destek olmaktadır. Sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin karmaşık sermaye piyasası işlemlerindeki hukuki risklerini azaltmaktayız.

Sermaye, sermayeyle bağlantılı ve yapılandırılmış ürünler ve borçlanma araçları da dahil olmak üzere çeşitli sermaye piyasası işlemleri hususlarında tecrübe sahibi olup ihraççılara, aracı kurumlara ve düzenleyici otoritelere ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Menkul kıymetlere yönelik olarak düzenlemeler alanında sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra işlemlerin yapılandırılması hususunda da müvekkillerimize destek olmaktayız.

Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen alanları kapsamaktadır:

  • Pay ve borç senedi ihraçları
  • Çift yönlü işlemler (Birleşme & Devralmalar ile Halka Arz)
  • Türev araçlar
  • Yabancı ve yerli yatırım fonları
  • Yapılandırılmış finansman
  • Girişim sermayesi / risk sermayesi yatırım fonları
  • Sukuk ve diğer İslami finansman araçları
  • Sermaye piyasası kuruluşlarının lisans süreçleri
  • Sermaye piyasalarına yönelik düzenlemelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi