02/10/2021 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Sağlık Hukuku

Sağlık sektörüne ilişkin olarak, fason üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinden, ruhsat, dağıtım ve tedarik işlemlerinin yürütülmesine ve ruhsat devri sözleşmelerine kadar uzanan çok çeşitli hizmetler sunmaktayız. Müvekkillerimizi Türkiye’deki ilaç ve sağlık düzenlemeleri hakkında bilgilendirmenin ve yönlendirmenin yanı sıra, kendilerine günlük faaliyetlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Avukat ekibimiz, sağlık hukuku özelinde çok uluslu ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerine ticari işlemler, sektöre ilişkin düzenlemeler ve mevzuata uygunluk konularında danışmanlık hizmeti sunmak konusunda tecrübe sahibidir. Müvekkillerimize rekabet, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet ve hukuka uyumluluk konularında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Sıklıkla aşağıda belirtilen konulara ilişkin danışmanlık yapmaktayız:

  • Ruhsat devirleri, ortak pazarlama ve klinik araştırma sözleşmeleri
  • Ürün sorumluluğu
  • İlaç ve tıbbi cihaz alım ihaleleri
  • Ruhsatsız ilaçların satışı
  • Tıbbi cihazlar ve ilaçlara yönelik olarak sağlık meslek mensuplarıyla ilişkiler
  • Üç taraflı klinik araştırma sözleşmeleri
  • Ruhsatlandırma öncesi satış ve tanıtım faaliyetleri
  • Ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve tanıtım düzenlemeleri de dahil olmak üzere, Türkiye’de uygulama alanı bulan ilaç düzenlemeleri
  • Patentler, markalar ve veri imtiyazı gibi fikri mülkiyet haklarının korunması