20/06/2023 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Özel Sermaye Fonları

Ekibimiz, özel sermaye fonlarına özel ve halka açık şirketlerin kaldıraçlı alım-satımı ve birçok farklı şekillerde yapılandırılmış yatırım işlemlerine ilişkin olarak hukuki destek vermektedir. Avukat ekibimiz yatırım fonları, risk sermayesi şirketleri ve yatırımcılarla güçlü ilişkilere sahiptir.

Ekibimiz bir fonun oluşturulması sürecinden başlayarak o fona ilişkin her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzman ekibimiz fon kuruluşu, hususi satış belgelerinin hazırlanması, çoklu tüzel kişilerin yapılandırılması, yatırımcı müzakereleri, vergi ve teminatlar ilgili sorunların tespiti ile danışma kurulu oluşumu konularında hizmet vermektedir.

Ekibimiz satın alma, sermaye geliştirme, finansman, şirketin kendi stratejisine uygun şirket alımları ve yeniden yapılanmalar konularında hem büyük hem orta ölçekteki işlemler açısından müvekkillerine hizmet vermede tecrübelidir.