18/06/2022 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

İş Hukuku

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku ile göç hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan iş hukuku ekibimiz, Fortune 500 listesinde yer alan çokuluslu şirketlerden, derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar farklı yelpazelerdeki müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, Esin Avukatlık Ortaklığı olarak, Türkiye’de çalışmanın kültürel hassasiyetine uygun olarak, tüm kanunlara ve karmaşık yapıdaki ikincil mevzuata hâkim şekilde müvekkillerimize pratik ve gerçekçi hukuki tavsiyeler vermekte, uyuşmazlıklar, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile göç hukuku konusunda her müvekkilimizin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İş Hukuku alanındaki faaliyetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
  • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü
  • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar
  • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin konular
  • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konular
  • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konular