11/10/2023 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Enerji, Madencilik ve Altyapı / Projeler

Türkiye’de büyük ölçekli birçok işlemde danışmanlık hizmeti vermiş olan Esin Avukatlık Ortaklığı, enerji üretimi ve ticareti, maden arama, çıkartma ve üretim, boru hattı tesisleri, rafineriler, endüstriyel üretim, elektrik üretimi ve altyapı projeleri alanında faaliyet gösteren sektör liderleri de dahil olmak üzere müvekkillerine enerji, madencilik ve altyapı alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Enerji ve altyapı işlemlerinin bütününe yönelik tecrübemiz, piyasanın mevcut durumu hakkında katma değeri yüksek danışmanlık hizmetleri sunmamızı, sektör katılımcıları arasında üst düzeyde temaslar sağlamamızı ve müvekkillerimize fırsatları öngörüp değerlendirmeleri ve hukuki sorunlar yaşamamalarında yardımcı olmamızı sağlamaktadır.

Altyapı, kamu-özel işbirlikleri (KÖİ), yap-işlet-devret (YİD) işlemleri ile özelleştirme projelerine yönelik işlemler üzerinde çalışmakta ve müvekkillerimize, ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine ve nihai uygulamaya kadar projenin her aşamasında resmi kurumlarla olan ilişkilerinde yardımcı olmaktayız. Uluslararası finansman kaynaklarının beklentileri hakkında sahip olduğumuz tecrübe sayesinde müvekkillerimize, bankalarca kabul edilebilir projeler geliştirmelerinde yol göstermekteyiz.