10/06/2024 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Enerji, Madencilik ve Altyapı / Projeler

Türkiye’deki en büyük işlemlerden çoğunda hukuki danışmanlık hizmeti sağladık ve maden arama, çıkarma ve üretim; boru hattı tesisleri; rafineriler; endüstri hizmetleri; enerji üretimi ve altyapı projelerinde yer alan müvekkillere destek olmaktayız. Enerji işlemlerindeki tüm değer zincirini derinlemesine anlamamız, piyasanın mevcut durumu hakkında öngörülü tavsiyeler vermemizi ve müvekkillerin fırsatları öngörüp yakalamalarına ve risklerden kaçınmalarına yardımcı olmamızı sağlamaktadır.

Kamu altyapısı, kamu özel ortaklığı (KÖİ), yap-işlet-devret (YİD) ve özelleştirme projeleri ile ilgili konulardaki uzmanlığımız sayesinde, ihale aşamasından sözleşme görüşmelerine ve nihai uygulamaya kadar projenin her aşamasında müvekkillerin devlet makamları ile olan etkileşimlerine yardımcı oluyoruz. Uluslararası finansman kaynaklarının beklentilerine ilişkin kavrayışımızla, müvekkillerimize finanse edilebilir projeler geliştirmelerinde rehberlik ediyoruz. Uluslararası ve sınır ötesi işlemlerde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hukuk sistemleri arasındaki boşluğu doldurmaktayız.