Gizlilik Bildirimi

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, Esin Avukatlık Ortaklığı’nın aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verilerin (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl toplandığı, kullanıldığı, başkalarıyla paylaşıldığı ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

Bu Gizlilik Bildirimi’nde, “Kişisel Veriler“, (Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından saklanan diğer bilgiler ile birlikte veya ayrı olarak tutulan) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Genel Bakış

Aksi belirtilmediği sürece, Esin Avukatlık Ortaklığı işlemekte olduğu Kişisel Verilerin veri sorumlusu olarak hareket etmektedir ve bu nedenle kullanmakta olduğu sistemlerin ve gerçekleştirdiği işlemlerin, yürürlükte bulunan veri koruma kanunları ile uyumluluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Esin Avukatlık Ortaklığı çalışanları, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu Gizlilik Bildirimi ve diğer ilgili politikalara uymakla yükümlü olup görevlerine uygun olduğu ölçüde kişisel verilerin korunması eğitimlerine de katılmakla yükümlüdür.

 

Temel kavramlar

 

ToplamaKişisel Verileri, faaliyetlerimizin yönetimi ve ticari ilişkilerimizle bağlantılı olarak çeşitli kaynaklardan topluyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

KullanımKişisel Verileri, hizmetlerimizi sunmak ve sorulara yanıt vermek, hesapları yönetmek ve faaliyetlerimizi sürdürmek ve diğer ticari ve uyumluluk amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Paylaşım

 

Kişisel Verileri, hizmetlerimizi sunmak ve sorulara yanıt vermek ve er ticari ve uyumluluk amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli olduğu ölçüde paylaşıyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Bilgilendirme seçenekleri Kişisel Verileri size bilgilendirme iletileri göndermek için nasıl kullandığımız konusunda birtakım haklara sahipsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

İlgili kişi hakları

 

Yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında Kişisel Verilerinize erişim, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Veri güvenliğiİşlemekte olduğumuz Kişisel Verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, değiştirilmesi veya kaza eseri yok edilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Verilerin yurtdışına aktarılması

 

Yürürlükte bulunan kanunlarda belirtilen şartlar kapsamında yurt dışına veri aktarımı için uygun korumaları sağlıyoruz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
Diğer hususlarBu Gizlilik Bildirimi’nde; (i) Kişisel Verilerin sunulmamasından kaynaklanan muhtemel sonuçları, (ii) verilerin saklanması, (iii) üçüncü kişilerin internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ve (iv) bu Gizlilik Bildirimi’nde yapılabilecek değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktayız. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

Bize ulaşınHerhangi bir sorunuz varsa aşağıda açıklandığı şekilde bize ulaşınız. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

 


Kişisel Verilerin Toplanması

Site ziyaretçileri, müvekkiller, potansiyel müvekkiller, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerle ilgili aşağıdaki Kişisel Verileri topluyoruz:

Temel veriler: Aile, çocuklar, hobiler ve ilgi alanları da dahil olmak üzere aile hayatıyla ilgili bilgileri (özel nitelikli kişisel veriler dışında), isim, cinsiyet, unvan, bağlı olduğu organizasyon, iş sorumlulukları, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli olduğu ölçüde sizin tarafınızdan sağlanan dini veya diğer inançlar, ırk veya etnik köken, cinsel eğilim, sağlık verileri ve sendika üyeliği bilgileri.

Kayıt verileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik ve seminer kayıtları, beslenme tercihleri ​​(özel nitelikli kişisel veriler hariç), abonelikler, indirme kayıtları ve kullanıcı adı ve şifreler.

 

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillerden müşteriler, çalışanlar veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

 

Bilgilendirme verileri: Konferanslara ve seminerlere bireysel katılım, referanslar ve üyelikler, ürün ilgi alanları ve tercihler hakkında veriler.

 

Uyumluluk verileri: Nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri, yararlanma hakkı ve hukuki inceleme sonuç verileri.

 

İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak diğer kişiler tarafından Sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan ve ayrıca ek bir işe alım gizlilik politikasına tabi olabilecek veriler.

 

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler (Kullanım Verileri).

 

Kişisel Verileri, doğrudan ilgili kişiler veya müvekkiller, çalışanlar ve kamuya açık kaynaklar olmak çeşitli kaynaklardan topluyoruz. Çalışanlar, müşteriler veya diğer kişiler hakkında müvekkillerinden veri elde edilmesi durumunda, söz konusu verilerin bize yürürlükte bulunan veri koruma mevzuatına uygun olarak aktarılmasını sağlamak müvekkilin sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin Kullanılması  

Kişisel Verileri aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında kullanıyoruz ve işliyoruz:

 

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel Verileri aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

·             Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. 

Kişisel Verileri paylaştığımız kişiler hakkında bir sorunuz olması halinde, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

 

Bilgilendirme Mesajları

Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla Kişisel Verilerinizi işlediğimiz takdirde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, ilgili yönlendirmeleri takip ederek ya da aşağıda belirtildiği şekilde bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür iletişimleri almamayı tercih edebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

Bununla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

(a) herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

(c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

(d) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

(g) Esin Avukatlık Ortaklığı’ndan, yine Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

(h) kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve

(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

 

Uluslararası Veri Aktarımı

Kişisel Verileriniz de dâhil olmak üzere sizden edindiğimiz bilgileri ihtiyaçlarınıza yanıt vermek amacıyla veya yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olması durumunda yurtdışındaki iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.  Ayrıca sınırlı durumlarda kişisel verileri Esin Avukatlık Ortaklığı’nın veya diğer kişilerin menfaatlerini korumak için gerekli olması, işin bir kısmının ya da tamamının satışı veya devrine ilişkin olarak ihtiyaç duyulması veya uygulanan hukuki veya idari gereklilikler ya da mahkeme emri ile zorunlu kılınması halinde hükümet yetkilileri ve diğer kişiler ile paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi bu kapsamda paylaşmamız gerektiğinde, hukuken yasaklanmadığı ya da bilgilendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlar dışında, sizi paylaşımdan önce bilgilendirmek için gerekli çabayı göstereceğiz.

 

Diğer Hususlar

(i) Kişisel Verilerinizi sağlamadığınız takdirde nasıl sonuçlar doğar?

İnternet Sitemizi kullanmak veya bizimle başka yollarla iletişime geçmek için işbu Gizlilik Bildirimi’nde yer alan bütün kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz, ama belirli kişisel verileri sağlamadığınız takdirde, taleplerinize tümüyle cevap veremeyebiliriz veya hukuki hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz.

(ii) Kişisel verileri ne kadar süreyle elimizde tutuyoruz?

Bilgilendirme mesajlarının gönderimi için işlediğimiz Kişisel Verilerinizi söz konusu mesajları almak için rızanız olduğu sürece saklıyoruz. Söz konusu verileri talebiniz doğrultusunda ve yürürlükte bulunan mevzuat uygun olarak siliyoruz. Diğer amaçlar doğrultusunda işlemekte topladığımız ve işlediğimiz verileri işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçların mevcut olduğu süre boyunca veya diğer hallerde yürürlükte bulunan veri saklama politikaları ve uygulamalarına uygun olarak saklıyoruz.

(iii) Bu Gizlilik Bildirimi diğer internet siteleri için geçerli mi?

Bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen gizlilik uygulamaları sadece internet sitemiz için uygulanmaktadır. Bu internet sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. Esin Avukatlık Ortaklığı, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz.

(iv) Gizlilik Bildirimi’nde Yapılan Değişiklikler  

Esin Avukatlık Ortaklığı, zaman içinde bu Gizlilik Bildirimi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Bildirimi’ni sıklıkla ve özellikle internet sitesi üzerinden kişisel veri sağlamadan önce tekrar gözden geçirin. Gizlilik Bildirimi’nde yapılan her türlü değişiklik internet sitesinin ana sayfasından bir link ile ulaşabileceğiniz şekilde ilan edilecektir. Gizlilik Bildirimi’nin yürürlük tarihini ayrıca bu sayfanın sonunda belirtmekteyiz.


Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi ve uygulamalarına ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz: 

Esin Avukatlık Ortaklığı
Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2
Maya Park Tower 2, Akatlar — Beşiktaş
Telefon: +90 (212) 376 64 00