ETKİNLİK AYDINLATMA METNİ

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Hangi verilerinizi işliyoruz?

adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz

çalıştığınız kurum,iş ünvanı ve ülke bilgileriniz

etkinlikler sırasında çekilen fotoğraflarınız ve kamera kayıtlarınız

İşleme amaçlarımız

etkinliklerimizi organize edebilmek
sizlerle etkinlik kapsamında iletişime geçebilmek
sizi gerçekleşecek etkinliklerden haberdar etmek
etkinliklerde sizler için kimlik kartı hazırlamak
etkinliklerde gerekli güvenlik önlemlerini almak ve eğitim içeriğini yayımlamak

İşlemenin hukuki sebepleri

KVKK md. 5(2)f -Meşru menfaatimiz & KVKK md. 5(2)c – Sözleşmenin ifası için gerekli olması

Kimlerle paylaşabiliriz?

mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile kamu tüzel kişileri

faaliyetlerimizi yürütmek üzere:

  • sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya
  • işbirliği yaptığımız yurt içindeki kuruluşlar ve diğer 3. kişiler

Haklarınız

KVKK Madde 11
yazılı başvuru:
Esin Avukatlık Ortaklığı Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 34335 Istanbul Türkiye