DUYURULARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, sizleri hukuk bültenlerimiz, mevzuat değişikliklerine ilişkin duyurularımız, etkinliklerimiz ve diğer organizasyonlarımız hakkında bilgilendirmek amacıyla organizasyonlarımıza kayıt sırasında veya profesyonel ilişkimiz sürecinde topladığımız kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Hangi verilerinizi işliyoruz?

adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz

çalıştığınız kurum,iş unvanı ve ülke bilgileriniz

İşleme amaçlarımız

hukuk bültenlerimiz ve mevzuat değişikliklerine ilişkin duyurularımız hakkında sizi bilgilendirmek
gerçekleştireceğimiz organizasyonlar için sizlerle iletişime geçebilmek

İşlemenin hukuki sebepleri

KVKK md. 5(2)c – Sözleşmenin ifası için gerekli olması

Kimlerle paylaşabiliriz?

mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile kamu tüzel kişileri

faaliyetlerimizi yürütmek üzere:

  • sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya
  • işbirliği yaptığımız yurt içindeki kuruluşlar ve diğer 3. kişiler

Haklarınız

KVKK Madde 11
yazılı başvuru:
Esin Avukatlık Ortaklığı Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 34335 Istanbul Türkiye