Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

February 27, 2019

Tüketici Kredilerinde Vade Tavanı Arttırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 26 Şubat 2019 tarih ve 30698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Konut edinimleri, konut tadilatı amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler veya bunların […]

February 27, 2019

Bankaların Yurt Dışı Faaliyetleri Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK“), Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik ne getiriyor? Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’de kurulu bankaların yurt içinde veya yurt dışında ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları ve yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları BDDK’nın iznine tabidir. Değişiklikle birlikte, bankaların yurt […]

February 25, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri İhlali Bildirimine İlişkin Kararı Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkin 24 Ocak 2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı (“Karar“) Kurul’un internet sitesinde yayımlandı. İlgili kararında Kurul, veri sorumlularının veri ihlallerini gecikmesizin en geç 72 saat içinde Kurul’a bildirmesi gerektiğini belirtmiştir. Karar Ne Anlama Geliyor? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“) […]

February 21, 2019

2018 yılı Ürün Güvenliği Denetimleri Sonuçları Açıklandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) geçtiğimiz günlerde 2018 yılı ürün güvenliği denetimleri sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucunda 18 milyon ürün Bakanlık tarafından güvensiz bulunarak ithaline izin verilmedi. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? Bakanlık 2018 yılında tespit edilen güvensiz/kalitesiz ithal ürünlerin listesini yayımladı. Ürün risk analizi kapsamında ürün güvenliği denetimine alınan 1.6 milyar üründen 18 milyon ürün güvensiz […]

February 21, 2019

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Taslağı Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 28 Ocak 2019 tarihinde Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Taslağı’nı (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, faz 1 klinik araştırmalara yönelik olarak destekleyicilere, araştırmacılara ve araştırma merkezlerine yardımcı olmak ve merkez denetimlerinde rehberlik etmek için hazırlandı. Ne Değişecek? İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) […]

February 20, 2019

TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarını Düşürdü

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Şubat 2019 tarih ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik ile birlikte Türk Lirası cinsinden yükümlülükleri için öngörülen zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde azaltıldı: Mevduat ve katılım fonları (yurt dışı bankalar mevduat ve katılım fonları […]

February 19, 2019

Bankalar için Ek Kontrol Yükümlülüğü

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Değişiklikle birlikte, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla bankaların, ilgili firmadan aldıkları yazılı beyanın yanı sıra bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri de almaları gerekecek.

February 19, 2019

İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması İçin Yeni İmkan

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’e ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin geçici madde ekledi. Geçici madde uyarınca, 10 Şubat 2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde […]

February 18, 2019

Online Reklam Hizmetlerinde Stopaj Yükümlülüğünün Detayları Belli Oldu

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler, ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, vergi kesintisi kapsamına alınmıştı. Söz konusu stopaj yükümlülüğüne ilişkin açıklamalar içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: […]

February 11, 2019

Konkordato Zorlaşıyor

Legal Alerts
Dispute Resolution

Konkordato Zorlaşıyor  Yeni Gelişme Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik (“Komiser Yönetmeliği“) ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik (“Konkordato Talebi Yönetmeliği“) 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Komiser Yönetmeliği’yle komiserlerin eğitim zorunluluğuna, Konkordato Talebi Yönetmeliği’yle ise daha önce konkordato başvurusuna eklenmesi zorunlu hale getirilmiş olan makul güvence veren denetim raporuna ilişkin düzenlemeler […]

Sayfa: