Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

July 5, 2019

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun“) dayanak alınarak hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“), 21 Haziran 2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldırarak kişisel sağlık verilerinin özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu hukuku […]

July 3, 2019

Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir. Karar Neyi Düzenliyor? Söz konusu madde uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için […]

July 1, 2019

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 24 Haziran 2019 tarihinde Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz, faz 1 klinik araştırmalara yönelik olarak destekleyicilere, araştırmacılara ve araştırma merkezlerine yardımcı olmak ve merkez denetimlerinde rehberlik etmek için hazırlandı. Ne Değişecek? İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) uyarınca […]

July 1, 2019

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler 22 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te (“Perakende Ticaret Yönetmeliği“) değişiklikler yapılarak, belirli ürünler için yeni taksitlendirme süreleri belirlendi, kuyum satışlarındaki taksit yasağı kısmen kaldırıldı. Değişiklikler Neler Getiriyor? Değişiklikler uyarınca, fiyatı 3000 TL ve üzeri televizyon satışları için belirlenen 3 aylık […]

June 27, 2019

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyaların İthalat ve İhracatına İlişkin Tebliğler Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliği ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliği (“Tebliğler“) 18 Haziran 2019 tarih ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğler, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalat ve ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrollere ilişkin usul […]

May 21, 2019

Devamsızlık Sebebiyle İş Akdinin Feshi

Legal Alerts
Employment

Yeni Gelişme Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 19 Ekim 2018 tarihli, 2017/9 E. ve 2018/10 K. sayılı kararı ile çalışanların hastalıkları sebebiyle İş Kanunu’nda belirtilen bekleme sürelerini aşan bir devamsızlık yaptıkları durumlarda, işverenlerin, iş sözleşmelerini haklı sebeple feshetmelerinden önce, çalışanlardan savunma almalarına gerek olmadığına hükmetmişti. Karar 9 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Sonuç […]

May 20, 2019

Anayasa Mahkemesi Sosyal Medya Hesabında Yer Alan İçeriğe Erişimin Engellenmesi Kararının İfade ve Basın Özgürlüğünü İhlal Ettiğine Karar Verdi

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Anayasa Mahkemesi 17 Nisan 2019 tarihli, 2015/4821 Başvuru Numaralı Kararı’nda (“Karar“), başvurucunun sosyal medya hesabında paylaştığı habere ilişkin verilen erişimin engellenmesi kararının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Karar 15 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İhlal Konusu Başvuru Başvurucu, gazetecilik faaliyeti yürüttüğü kendi sosyal medya hesabında, bir hakimin göreviyle ilgili olarak […]

May 20, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2019 yılının Ocak ile Mart ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2019 yılının birinci çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

May 13, 2019

Finansal Yeniden Yapılandırma Hakkındaki Kanun Taslağı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 14 Eylül 2018 tarihinde paylaştığımız mevzuat değişikliği bülteninde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) hazırladığı, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı’nı (“Taslak Kanun”) paylaşmıştık. BDDK Taslak Kanun’da değişiklik yaptı ve yapılan değişiklikler, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından yorumlarını almak üzere üye bankalar ile paylaşıldı. Değişiklikler Ne Anlama Geliyor? Taslak Kanun’un […]

May 3, 2019

Çek ve Bonoda Elektronik Dönem Başlıyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için Elektronik Çek ve Bono Kanunu Taslağı’nı (“Taslak Kanun“) hazırladı. Taslak Kanun’un 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Değişiklik ne getiriyor? Taslak Kanun’un yürürlüğe girmesi halinde, çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek. Bu işlemler için […]

Sayfa: