Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

August 8, 2019

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yayımlandı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 6 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, karma/ihtisas endüstri bölgelerinin, münferit yatırım yerlerinin ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor. Getirilen düzenlemeler ile yerli ve yabancı yatırımcıların endüstriyel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları tesis ve alanların karşılanması […]

August 8, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2019 yılının Nisan ile Haziran ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi tarafından incelenen 225 kozmetik üründen 76 tanesinin teknik düzenlemeye aykırı, 13 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere […]

August 8, 2019

Medya Kuruluşlarının Ticari İletişim Gelirlerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“) 1 Ağustos 2019 tarihinde Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler uyarınca internet ortamından yayın lisans sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ticari gelirleri Yönetmelik kapsamına dahil […]

August 2, 2019

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“), 1 Ağustos 2019 tarihinde Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmelik, internet üzerinden yayın hizmetlerinin sunulmasına, iletimine, yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor. Yönetmelik Neler Getiriyor? İnternet Ortamından […]

August 2, 2019

TİTCK Üretim Yeri İzin Belgesi Yenileme Başvuru Kılavuzu’nu Yayımladı

Legal Alerts
Sağlık Hukuku

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 19 Temmuz 2019 tarihinde Üretim Yeri İzin Belgesi Yenileme Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) ve eklerini yayımladı. Kılavuz, üretim yeri izin belgelerinin güncellenmesi için yapılacak başvurularda firmalara rehberlik etmek üzere hazırlandı. Ne Değişecek? 2017 yılı itibariyle Beşeri Tıbbı Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği kapsamında verilen üretim yeri izin belgeleri, Avrupa Ekonomik […]

August 1, 2019

Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) 27 Temmuz 2019 tarihinde Fiyat Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler kapsamında Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri yeknesaklaştırıldı, etiket bulundurma zorunluluğuna ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Değişiklikler Neler Getiriyor? Değişikler kapsamında gerek Yönetmelik gerekse Tebliğ’de yer alan etiket ve fiyat listeleri […]

July 31, 2019

Yargıtay İş Sözleşmelerinde Cezai Şarta İlişkin Belirsizliği Ortadan Kaldırdı

Legal Alerts
Employment

Yeni Gelişme Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 8 Mart 2019 tarihli, 2017/10 E. ve 2019/1 K. sayılı kararı ile belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde, tarafların sözleşmeyi haklı neden olmaksızın, süresinden önce feshetmelerini önlemeye yönelik kararlaştırılan cezai şartın, sözleşmede kararlaştırılan süre ile sınırlı olmak […]

July 29, 2019

Anayasa Mahkemesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Ödenmesinden Sorumlu Olduğuna Karar Verdi

Legal Alerts
Corporate

Yeni Gelişme Anayasa Mahkemesi 30 Mayıs 2019 tarihli, 2015/11192 başvuru numaralı Kararı’nda (“Karar“), temsil yetkisini haiz olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi olunan şirketin kamuya olan borçlarından dolayı yönetim kurulu üyesinin sorumlu tutulması sebebiyle malvarlığına haciz konulmasının mülkiyet hakkını ihlal etmediğine hükmetti. Karar 19 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İhlal Konusu Başvuru İlgili Karar’da, bahsi […]

July 26, 2019

TİTCK İlaç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Karşılıklı Tanıma Kılavuzu’nu Yayımladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 9 Temmuz 2019 tarihinde İlaç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Karşılıklı Tanıma Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz, ülke sağlık otoritelerinin İyi İmalat Uygulamaları (GMP) denetimleri konusunda TİTCK ile karşılıklı tanıma talep etmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek için hazırlandı. Ne Değişecek? Kılavuz uyarınca, aşağıdaki firma veya üretim tesislerinin […]

July 25, 2019

Tapu ve İmar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişmeler 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 10 Temmuz 2019 tarihinde 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun uyarınca Tapu Kanunu, İmar Kanunu, Belediye Kanunu ve Türk Medeni Kanun dahil olmak pek çok kanunda değişiklik yapıldı. Değişiklikler Neler Getiriyor? Tapu Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler Yeni düzenleme uyarınca taşınmaz mülkiyetinin […]

Sayfa: