Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

September 20, 2019

DDK’dan Bankalara 8,1 Milyar Dolarlık Donuk Alacak Uyarısı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (“BDDK“) güncel mali bünye değerlendirmesini ve ihtiyatlı etki analizleri sonucunu 17 Eylül 2019 tarihli basın açıklamasıyla duyurdu. Kısaca Sektör Değerlendirmesi BDDK mali bünye değerlendirme çalışması neticesinde, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar Türk Lirası büyüklüğünde kredi tespit etti. Bu kredilerin büyük bir bölümü enerji ve […]

September 18, 2019

Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde Değişiklik

Legal Alerts
Banking & Finance
Compliance

Yeni Gelişmeler Mali Suçlar Araştırma Kurulu (“MASAK“) Bankalar için olan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde (“Rehber“) değişiklik yaptı. Değişiklik ne getiriyor? Rehber kapsamında bulunan suça ilişkin şüphe kategorileri ve şüphe kategorileri referans tablosunda güncelleme yapıldı. Bu doğrultuda Rehber’e suça ilişkin şüphe kategorileri olarak yolsuzluk, lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, […]

September 3, 2019

Türk Lirası Referans Faiz Oranı Oluşturuldu

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul“), Türk Lirası gecelik referans faiz oranını (“TLREF“) oluşturdu. TLREF nedir? Birleşik Krallık Mali Piyasalar Düzenleyici Kurumu (“FCA“) başkanı Andrew Bailey, Temmuz 2017’de yaptığı bir konuşmada, FCA’in 2021’den sonra bankalardan LIBOR hesaplaması için uyguladıkları faiz oranları hakkında bilgi talep etme yetkisini kullanmayacağını belirtip, piyasayı LIBOR yerine kullanılacak gösterge oranlar […]

September 2, 2019

VERBİS’e Günler Kala

Legal Alerts
IT & Communications

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/88 sayılı kararı uyarınca VERBİS kayıt tarihleri belirlenmiş olup aşağıdaki veri sorumlularının en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir: Yıllık çalışan […]

August 28, 2019

Milli Emlak Genel Tebliğ’inde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) 391 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No: 313) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ No. 391“) 21 Ağustos 2019 tarihinde 30865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ No. 391, 313 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’ne (“Genel Tebliğ No. 313“) bazı değişiklikler getirdi. Tebliğ No. 391 ve Genel […]

August 26, 2019

Zorunlu Karşılık Oranları Değişti

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Merkez Bankası“), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 20 Ağustos 2019 tarih ve 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 9 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Belirli bir oranda kredi büyümesine sahip bankalar için bazı zorunlu karşılık oranlarında azaltmaya gidildi. […]

August 22, 2019

Kredi İşlemlerinde Belge Yükümlülüğü Genişletildi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Ağustos 2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik’ten önce, bankaların, kredi tahsisi aşamasında ve kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde güncel risk bakiyesi 500 […]

August 20, 2019

TİTCK Kozmetik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılacağını Duyurdu

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 8 Ağustos 2019 tarihinde Kozmetik Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik yapacağını duyurdu. Değişiklikler kapsamında Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2018/1847, 2019/680, 2019/681 ve 2019/698 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Yönetmelik’in II, III, V ve VI numaralı eklerine yeni bileşenler eklenecek. Ne Değişecek? Bilindiği üzere kozmetik […]

August 9, 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığına Yeni Yetkiler Verildi

Legal Alerts
Mergers & Acquisitions

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“) da dahil olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı kapsamında yer alan bakanlıklar ve departmanların görev ve yetkilerinde değişiklik yapan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname“) 7 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname Ne Diyor? Kararnamede yer alan değişiklik ile, Bakanlığın görev ve yetkilerine, Hazinenin Cumhurbaşkanı’nın kararı […]

August 9, 2019

Teşvik Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişmeler 7 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (“1402 sayılı Karar“) ve “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1403 Sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı” (“1403 sayılı Karar“) ile yatırım teşvik mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Kararlar […]

Sayfa: