Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

January 14, 2019

Katılım Bankaları için Kira Sertifikası İhracı Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu“) yer alan kira sertifikası ihraçlarına ilişkin bazı sınırlamalara istisna getirilerek katılım bankaları tarafından yapılacak kira sertifikası ihraçları kolaylaştırıldı. Değişiklik Ne Getiriyor? […]

January 11, 2019

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı Sektörün Görüşüne Sunuldu

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ”) 3 Ocak 2019 tarihinde kamuoyu görüşüne sundu. Paya dayalı kitle fonlaması ile pay karşılığında kitle fonlaması platformları aracılığıyla halktan para toplanması düzenleniyor. Taslak Tebliğ ile kitle fonlama platformlarına, bu platformların faaliyetlerine, bu platformlara üyelik ve kampanya sürecine ve fon kullanım yerlerine […]

January 10, 2019

Doğrudan Karşılaştırmalı Reklamlara İzin Veren Hüküm Yürürlüğe Girmeden Kaldırıldı

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme Ekim 2015’den beri beklenen ve karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait marka veya ayırt edici unsurlara yer verilmesine izin veren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) 8/2. maddesinin yürürlüğü daha önce birkaç defa ertelenmişti. Ancak, rakiplerin doğrudan karşılaştırmalı reklam yapmasına olanak veren bu madde 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de […]

January 10, 2019

Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalara İlişkin Reklamlara Yeni Sınırlamalar Getirildi

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik“) eklenen 24/A maddesi ile “Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalara İlişkin Reklamlar” ile ilgili sınırlar çizilmiştir. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamların sınırlarını çizen […]

January 9, 2019

İkinci Grup Veri Sorumluları İçin VERBİS’e Kayıtlar Başladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), ikinci grup veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS“) kayıtların başladığını açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? Kurum’un 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyurusu uyarınca, ikinci grup veri sorumluları için VERBİS’e kayıtlar 1 Ocak 2019 tarihinde başladı. İkinci grup veri sorumluları, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali […]

January 8, 2019

“Zorunlu Arabuluculuk” Tahkimi Seçen Taraflar İçin Zorunlu Değil

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun uyarınca alacak ve tazminat taleplerine ilişkin olarak ticari dava açmak için tarafların öncelikle arabuluculuk sürecini başlatması gerekmektedir (bkz. 21 Aralık 2018 tarihli mevzuat değişikliği duyurumuz). 7155 sayılı Kanun ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na (“Arabuluculuk Kanunu“) bir hüküm eklenmiştir. Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A […]

January 4, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Temmuz ile Eylül ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

January 3, 2019

Pay Alım Teklifi Yükümlülüğünde Yeni Muafiyet

Legal Alerts
Mergers & Acquisitions

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (“Tebliğ“) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik 2 Ocak 2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Kural olarak, halka açık şirketin yönetim kontrolünü iktisap eden kişi veya kişilerin söz konusu iktisap Tebliğ’de düzenlenen çağrı yükümlülüğünün doğmadığı haller veya muafiyet […]

January 2, 2019

Bankaların Bilgi Sistemleri Hakkında Taslak Yönetmelik Sektörün Görüşüne Sunuldu

Legal Alerts
Banking & Finance
IT & Communications

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı (“Taslak Yönetmelik“) 25 Aralık 2018 tarihinde kamuoyu görüşüne sundu. 14 Haziran 2007 tarihli Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’i yürürlükten kaldıracak olan Taslak Yönetmelik, bankaların bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması ve […]

December 28, 2018

TCMB Kredi Kullanım Sınırlamalarını Yumuşattı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Bu kapsamda, döviz kredisi kullanımı ile yurt dışından rotatif kredi kullanımı yasaklarına ilişkin bazı istisnalar getirildi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik öncesinde, bankalar ve finansal kuruluşlar haricindeki Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışından rotatif kredi kullanması yasaktı. Değişiklik ile Türkiye’ye getirilmeden kullanılabilen krediler […]

Sayfa: