Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

December 24, 2018

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Sözleşmelerinin Döviz Üzerinden Düzenlenebilmesi Hususu Netleştirildi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak birtakım sözleşmeler kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmış ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“), yukarıdaki sınırlamalara ilişkin olarak istisnalar getirmeye yetkilendirilmişti. Bakanlık tarafından, Türk Parası […]

December 21, 2018

Konkordato Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler ile Konkordato Sürecinin Daha Sıkı Denetime Tabi Tutulması Öngörülüyor

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Türkiye Büyük Millet Meclisi, konkordato sürecinin suiistimal edildiğine ilişkin gelen tepkileri göz önünde bulundurarak, İcra ve İflas Kanunu’ndaki konkordato hükümlerinde değişiklikler öngören kanun teklifini yasalaştırmıştır. Değişiklikler 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak görülmekte olan konkordato talepleri hakkında önceki hükümler uygulanmaya devam edecektir. Kabul Edilen Değişiklikler Önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. […]

December 21, 2018

Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı Haline Geldi

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılmasına İlişkin Kanun (”Kanun”) 19 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’da getirilen düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Getirilen Yenilikler Kanun’un 20. maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri […]

December 20, 2018

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Yeni Stopaj Yükümlülüğü

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler, ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Söz konusu Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere […]

December 12, 2018

Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara İlişkin Ruhsat Alınması Yükümlülüğü Getirildi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme 5 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7151 sayılı Kanun uyarınca, 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’da (“Kanun“)  yapılan değişiklikler ile yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin birtakım […]

December 11, 2018

Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği“) 28 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında yeni taksitlendirme süreleri belirlendi. Yeni Hüküm Neler Getiriyor? Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde […]

December 10, 2018

Elektronik Yolla Tebligat, Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uyarınca Zorunlu Hale Geldi

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı (“PTT“) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik Neler Getiriyor? a.Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu […]

December 7, 2018

Grup İçi Borçlanmaların Tefecilik veya İzinsiz Bankacılık Suçu Teşkil Etmediği Netleştiriliyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 30 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”) ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (“Kanun”) da dâhil birtakım kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülüyor. Değişiklik Ne Getiriyor? Kanun Teklifi ile Türk Ticaret […]

December 7, 2018

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik (“Muafiyet Yönetmeliği“) 30608 sayılı ve 27 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muafiyet Yönetmeliği kapsamında, Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Neler Getiriyor? Muafiyet Yönetmeliği, telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile […]

December 6, 2018

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Değişiyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na (“Çerçeve Anlaşma“) ilişkin değişiklik protokolü bankalar ve diğer finansal kuruluşların imzasına açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Yönetmelik’te 21 Kasım 2018 tarihinde yaptığı değişiklikler ile yabancı bankaların Çerçeve Anlaşma’ya taraf olabileceklerinin altı […]

Sayfa: