Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

April 4, 2019

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu eSIM Teknolojilerine İlişkin Karar Yayımladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (“Kurul“), uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerine (eSIM) ilişkin 12 Şubat 2019 tarih ve 2019/DK-TED/053 sayılı kararı (“Karar“) Kurul’un internet sitesinde yayımlandı. Kurul Karar’da eSIM teknolojilerinin Türkiye’deki kullanımına ve uluslararası dolaşıma ilişkin belli şartlar öngördü. eSIM Teknolojisi Nedir? Açılımı “gömülü SIM” olan eSIM, SIM özelliklerinin bir karta bağlı olmaksızın uzaktan […]

March 27, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yeni Rehber ve Dokümanlar Yayımladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Notu ve Terimler Sözlüğü, Veri Gizliliği Rehberi ve Aydınlatma Yükümlülüğü ‘nün Yerine Getirilmesi Rehberini yayımladı. Dokümanlar Neler İçeriyor? Dokümanlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin detaylı açıklamalara yer veriyor. Bilgi Notu’nda tüm Kanun maddeleri, gerekçeleri […]

March 26, 2019

Eurobond, Sukuk İhraçları ile İkincil Sermaye Benzeri Krediler ve Seküritizasyon Kredilerinde Vergi Yükü Hafifletildi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bazı menkul kıymet gelirlerine uygulanan stopaj oranlarında değişiklik yapılmıştır. Karar Neyi Düzenliyor? 1) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler üzerinden uygulanan stopaj oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yeni oranlar 21 Mart 2019 […]

March 18, 2019

Tütün Mamulleri Yönetmeliği Yayımlandı

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişmeler Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, tütün mamullerinin üretim şekli ve standart paket uygulamasına ilişkin düzenlemeler getiriyor. Yönetmelik Neler Getiriyor? Yönetmelik uyarınca piyasaya arz edilen sigaraların emisyon seviyelerinin Yönetmelik’te […]

March 15, 2019

Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Kılavuz Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 7 Mart 2019 tarihinde Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, tıbbi teknik servis sağlayıcıları ve ilgili teknik personelin Ürün Takip Sistemi’ne (“ÜTS“) kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Ne Değişecek? TİTCK tarafından yayımlanan 2019/1 sayılı Genelge […]

March 7, 2019

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“), Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik Neler Getiriyor? Yönetmelik, akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine […]

March 5, 2019

Dövizle Ödeme Yasağına İlişkin Sıkça Sorulan Sorulara Cevaplar Yayımlandı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından, 16 Kasım 2018 tarihinde dövizle ödeme yasağına ilişkin istisnalarda değişiklik yapılmıştı. Bakanlık, bu değişikliklere ilişkin Sıkça Sorulan Sorulara (SSS) cevaplarını yayımladı. SSS ne getiriyor? Birden farklı sözleşme tipini barındıran karma sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebilmesi için karma […]

March 5, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Ekim ile Aralık ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

February 27, 2019

Tüketici Kredilerinde Vade Tavanı Arttırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 26 Şubat 2019 tarih ve 30698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Konut edinimleri, konut tadilatı amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler veya bunların […]

February 27, 2019

Bankaların Yurt Dışı Faaliyetleri Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK“), Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik ne getiriyor? Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’de kurulu bankaların yurt içinde veya yurt dışında ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları ve yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları BDDK’nın iznine tabidir. Değişiklikle birlikte, bankaların yurt […]

Sayfa: