Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

January 3, 2018

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Uncategorized
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in Arka Planı Yönetmelik; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gözetiminde kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt […]

November 1, 2017

Çalışan Buluşları Yönetmeliği: İşçi Lehine Hükümler Dikkat Çekiyor

Legal Alerts
Employment
Healthcare
Intellectual Property

Yeni Gelişmeler Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) dayanak teşkil ettiği yeni Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (“Çalışan Buluşları Yönetmeliği”) 29 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Çalışan Buluşları Yönetmeliği, çalışan buluşlarına ilişkin işverenlerin işçilere ödeyeceği bedelleri ve bedellerin hesaplanma yöntemini açıkça […]

October 31, 2017

Kitle Fonlaması SPK Gözetiminde Düzenlenecek

Legal Alerts
Sermaye Piyasaları

Yeni Gelişmeler 10 Ekim 2017 tarihinde yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenimizde, kitle fonlamasının sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından düzenleneceğini belirtmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun tasarısı, bu konuda bazı detaylara ışık tutuyor. Tasarı neler getiriyor? Kitle fonlaması 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamında tanımlanacak.  Bu çerçevede, kitle fonlaması işlemine aracılık […]

October 30, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Kurallar Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ (“Fiyatlandırma Tebliği“) 15 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girerek, 15 Haziran 2015 tarihli eski tebliği yürürlükten kaldırmıştır. Fiyatlandırma Tebliği, 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın (“Fiyatlandırma Kararı“) uygulama esaslarını belirlemektir. Fiyatlandırma Kararı ve Tebliği Neler […]

October 27, 2017

İş Yargısında Köklü Değişiklikler: Zorunlu Arabuluculuk

Legal Alerts
Employment

Son Gelişmeler 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun“), 25 Ekim 2017 tarihine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu (“Mülga Kanun“) ilga ederek, çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. ​Kanun Neler Getirmektedir? 1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (yasal kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla […]

October 27, 2017

Kozmetik Sektörüne Yönelik Birçok Kılavuz Yenilendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği’ni esas alarak kozmetik sektörüne ilişkin birçok yeni veya güncellenmiş kılavuz (birlikte, “Kılavuzlar“) yayınladı. Kılavuzlar Neler Getiriyor? TİTCK internet sitesinde kozmetik ürünlere ilişkin aşağıdaki kılavuzları yayınladı: Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz  Sürüm 3.0 (buradan ulaşabilirsiniz), Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm […]

October 27, 2017

Kaldıraçlı İşlemler İçin Teminat Takibi Kolaylaşıyor

Legal Alerts
Sermaye Piyasaları

Yeni Gelişmeler III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından, 20 Ekim 2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 25 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişiklik ne getiriyor? “Brüt Varlık”, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile yalnızca […]

October 25, 2017

Borsa İstanbul Sermaye Piyasalarını Hareketlendirmek İçin Yenilikler Yapmayı Sürdürüyor

Legal Alerts
Sermaye Piyasaları

Yeni Gelişmeler 8 ve 18 Ağustos 2017’de yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenlerimizde Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) kotasyon şartlarında yapılan değişiklikleri ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik mevzuat gelişmelerini incelemiştik. 13 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi’nde (“Yönerge”) kotasyon şartlarına dair yeni bir istisnanın yürürlüğe girmesi ve borçlanma araçları için gözaltı pazarının oluşturulması amacıyla yeni bir […]

October 13, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği Kılavuzu Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği Kılavuzu’nun (“Kılavuz”) güncellendiğini açıkladı. Kılavuz’da, ürünlerin kullanım kılavuzlarında hayvansal kaynak bilgilerine yer verilmesine yönelik güncellemeler yapıldı. Kılavuz’un Arka Planı TİTCK, geçtiğimiz Nisan ayında yürürlükte bulunan Avrupa Birliği mevzuatını esas alarak yeni bir Beşeri Tıbbi […]

October 12, 2017

Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatına İlişkin Kılavuzu’nu Güncelledi

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişmeler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra1, SMK’nın uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve kılavuzlar yayımlanmaya başlandı. SMK’nın getirdiği yeniliklerden biri de marka yayıma itiraz süreçlerinde kullanım ispatı talep edilebilmesi oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), “Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme […]

Sayfa: