Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

July 30, 2018

TİTCK Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı’nı Yayınladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı’nı (“Tebliğ Taslağı“) yayınladı. Tebliğ Neler Getiriyor? Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ilişkin regülasyon ile 2017/ 746 sayılı in vitro tıbbi tanı cihazlarına ilişkin regülasyonun […]

July 27, 2018

TİTCK GMP Sertifika Formatlarını Güncelledi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde GMP sertifika formatlarını Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonuna (“PIC/S“) üyeliği kapsamında güncelleyerek internet sitesinde yayınladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK, bu yılın başında kabul edilen PIC/S üyeliği kapsamında belgelendirme süreçlerini PIC/S standartlarına uygun olarak güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİTCK, GMP sertifika formlarını PIC/S standartlarına […]

July 20, 2018

Bankaların Hisse Edinimleri Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) 14 Ağustos 2018 tarih ve 30509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle (“Değişiklik Yönetmeliği“) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (“BDDK“) tarafından değişiklik yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Haziran ayında attığı ve bankalara çeşitli durumlarda çağrı zorunluluğu muafiyeti sağlayarak, bankaların alacaklarına karşılık şirket hisselerini edinmelerini […]

July 20, 2018

Yenilenebilir Enerji Projeleri Kapsamında Kullanılacak Döviz Kredisi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kişilerin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde yapılan devlet alım garantili yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanabilecekleri döviz kredilerinin toplam tutarında değişikliğe gidildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik öncesinde, kullanılabilecek döviz kredisi tutarı, kredi alanın lisansında belirtilen […]

July 20, 2018

Döviz İşlemlerine İlişkin Olarak Merkez Bankası’na Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi Tanındı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) esas sözleşmesinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik ile daha önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Sermaye Hareketleri Genelgesi ve ilgili tebliğler (“Kambiyo Mevzuatı”) ile yürürlüğe giren yeni döviz borçlanmalarına […]

July 9, 2018

TCMB Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Bir İstisna Getirdi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile bazı hususlar netleşirken, çokuluslu şirketlerin Türk iştiraklerinin döviz kredisi kullanımına ilişkin yeni bir istisna da getirildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Dışarıda yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin tamamına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketleri, dışarıda yerleşik […]

June 20, 2018

Borçlanma Araçlarının Bankaların Özsermaye Hesaplanmasına Dâhil Edilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dâhil Edilebilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 7 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Borçlanma araçlarının, özkaynak hesaplamasına dâhil edilebilmesi için, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te (“Özkaynak Yönetmeliği”) aranan şartları haiz oldukları, […]

June 20, 2018

Türkiye Zorunlu Araç İçi Acil Çağrı Programını Uygulamaya Koyuyor

Legal Alerts
International Commercial and Trade
IT & Communications

Yeni Gelişmeler 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem Kullanıcıları için Gizlilik ve Veri Korunmasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB) (“İdari Hükümler Yönetmeliği”), 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı […]

June 19, 2018

Yeni Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Legal Alerts
EMI
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK“), geçtiğimiz günlerde yayımladığı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ile tüketimi düşük serbest tüketiciler ve elektrik tedarikçileri arasında imzalanacak ikili anlaşmalara ilişkin yeni usul ve esasları belirledi. Yönetmelik ile 8 Mayıs 2014 tarihli eski yönetmelik ilga edildi. Yönetmelik’in ikili anlaşmalar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri 1 […]

June 18, 2018

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Ocak ile Mart ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2018 yılının birinci çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

Sayfa: