Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

October 4, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği Kılavuzu Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği Kılavuzu’nun (“Kılavuz”) güncellendiğini açıkladı. Kılavuz’un Arka Planı TİTCK, geçtiğimiz Nisan ayında yürürlükte bulunan Avrupa Birliği mevzuatını esas alarak yeni bir Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımladı. Yönetmelik beşeri […]

October 3, 2017

Kozmetik Yönetmeliği Güncellendi

Legal Alerts

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), Kozmetik Yönetmeliği’nin güncellendiğini açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK, Kozmetik Yönetmeliği’nin birtakım eklerinin Kozmetik Yönetmeliği’ne esas alınan Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla güncellendiğini açıkladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nün Ek II, Ek III ve Ek IV’te birtakım değişiklikler yapıldı. […]

September 29, 2017

Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Varyasyon Yönetmeliği”) ve ilgili kılavuz taslaklarını yayımladı. Yönetmelik Neler Getiriyor?  Taslak Varyasyon Yönetmeliği Avrupa Komisyonu’nun 1234/2008 AT Tüzüğü, 712/2012 AT Tüzüğü ve 2001/83/AT Direktifi esas alınarak hazırlanmış olup temel itibariyle beşeri tıbbi ürünler için yapılacak varyasyon […]

September 28, 2017

Katılım (Tekafül) Sigortacılığı Detayları Açıklandı

Legal Alerts
Insurance

Yeni Gelişmeler Yayımladığımız son mevzuat değişikliği bültenimizde katılım sigortacılığına (tekafül)  ilişkin kanuni düzenlemelerle ilgili sona yaklaşıldığını belirtmiştik. Daha önce 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenmeyen katılım sigortacılığı modeli, Kanun’un Ek-1 maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı’nın çıkardığı Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlendi. Yönetmelik, 20 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi […]

September 18, 2017

Beşeri Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Dair Yeni Bir Kılavuz Yayınlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde beşeri tıbbi ürün imalatçıları için Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Ait Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz Neler Getiriyor? TİTCK’nın internet sitesinde yayınlanan Kılavuz, beşeri tıbbi ürün imalatçılarının veya ithalatçılarının üretim yeri veya kontratlı laboratuvar gibi ürünün ruhsatı ile ilgili dosyada veya imalat yerinde […]

September 15, 2017

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu’nun (“Kılavuz”) güncellendiğini açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonu (“PIC/S”) Üyesi Ülkeler ile uygulamada eşitlik sağlamak amacıyla PIC/S tarafından yayınlanan (PIC/S GMP Guide: PE 009-13) Kısım […]

September 14, 2017

Tekafül Sigortacılığına İlişkin Düzenleme Yolda

Legal Alerts
Insurance

Tekafül (katılım) sigortası ürünlerine ilişkin kanuni düzenlemede sona yaklaşıldı. Taslağı hazırlanan yönetmeliğin yıl sonundan evvel yürürlüğe girmesi bekleniyor. İslami sigortacılık olarak da bilinen tekafül sigortacılığı, hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir kooperatif sigortacılığı modeline işaret ediyor. Özellikle katılım bankacılığının yükselişi ile bu sigortacılık türüne talep artıyor. Hali hazırda, bazı sigorta şirketleri tekafül sigortasına […]

August 29, 2017

Tüketici Şikayetlerine İlişkin Süreçler Kolaylaşıyor: Satıcılar ve Üreticileri Şikayet Etmek Daha Kolay Olacak

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tüketici şikayet sürecinde usule ilişkin önemli değişiklikler içeren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i (“Değişiklik Yönetmeliği“) 11 Ağustos 2017 tarihli Resim Gazete’de yayımladı. Değişiklik Yönetmeliği, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler öncelikle tüketici hakem heyetlerine şikayette bulunmak […]

August 28, 2017

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ Yayınlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ‘i (“Tebliğ“) 11 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ, yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Tebliğ, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıtları ve aynı zamanda bildirimlerin sunulması ve e-ticaret verilerinin toplanması için […]

August 24, 2017

Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerinin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2017 yılının Nisan ile Haziran ayları arasını kapsayan dönemindeki kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2017 yılının ikinci çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

Sayfa: