Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

November 22, 2019

Gümrük Rehberi Kullanıma Açıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 16 Kasım 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Gümrük Rehberi’nin (“Rehber“) kullanıma açıldığını duyurdu. Rehber, gümrük işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyabilecek temel bilgiler hakkında vatandaşları ve tacirleri bilgilendirmek amacıyla hazırlandı. Ne Değişecek? Rehber, kişisel eşyalarının gümrük işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar ve dış ticaret yapan tacirlere yönelik olarak hazırlandı. Bu kapsamda Rehber, “bireysel işlemler” ve “ticari […]

November 18, 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İşbirliği ile Fikri Mülkiyet Akademisi’nin Çalışma Esasları Belirlendi

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişmeler Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 14 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Fikri Mülkiyet Akademisi’nin çalışma usul ve esasları belirlenmektedir. Yönetmelik Neler Getiriyor?  Fikri Mülkiyet Akademisi, fikri mülkiyet alanında eğitim programları,  staj programları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, danışmanlık vermek, fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının […]

November 18, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, GDPR Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metinlerine İlişkin Duyuru Yayımladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), 8 Kasım 2019 tarihinde internet sitesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“) 10. maddesinde düzenlenen veri sorumlarının ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? Kanun’un 10. maddesi uyarınca, tüm veri sorumluları kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri açık ve anlaşılır bir şekilde […]

November 15, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Yeni Kararları Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) 6 Kasım 2019’da ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurusu, kişisel veri işleme şartları ve veri sorumlusunun veri güvenliği yükümlülüklerine ilişkin dört adet yeni karar yayımladı. Kararlarda Neler Var?  Kararlardan ilki, ilgili kişinin Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi uyarınca düzenlenen ilgili kişinin haklarının kullanımına ilişkin şikâyeti ile ilgilidir. […]

November 14, 2019

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’ye Sermaye Getirmesi

Legal Alerts
Corporate

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik 4 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik kapsamında yabancı ortaklar tarafından ortağı oldukları Türk şirketin gelecekte yapacağı sermaye artışı için şirket hesabına yatırılan döviz tutarlarının en geç üç ay içinde sermayeye dönüştürülmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Türk Ticaret […]

November 11, 2019

Yargı Reformu Birinci Paketi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) yayımlandı. Kanun’da yer alan değişiklikler bilgi teknolojileri ve iletişim hukuku açısından da önem arz etmektedir. Ne Değişecek? İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve […]

November 4, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2019 yılının Temmuz ile Eylül ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi tarafından incelenen 295 kozmetik üründen 134 tanesinin teknik düzenlemeye aykırı, 12 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere […]

November 4, 2019

Borsa İstanbul’a Yeni Pazar Yapısı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST“) Yönetim Kurulu’nun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK“) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararı çerçevesinde BİST’in Pay Piyasası Yönergesi’nde ve Kotasyon Yönergesi’nde değişiklik (“Değişiklik“) yapıldı. Değişiklik, 4 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Değişiklikler ne getiriyor? BİST’in yeni Pazar yapısı şöyle oldu: Yıldız Pazar – […]

November 1, 2019

Gümrük Kontrellerinde Yapay Zeka Dönemi

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 22 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Tarama Ağı Projesi’ni duyurdu. Proje kapsamında kurulacak teknik altyapı ile gümrükten geçecek araç ve yükün içerisindeki yasa dışı suç ve tehdit unsurları yapay zeka teknolojileri vasıtasıyla otomatik olarak tespit edilebilecek. Ne Değişecek? Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan tüm araç ve konteynerlerin analizi fiziksel […]

November 1, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildirimine İlişkin Kararı Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), ilgili kişiye yapılan veri bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin 18 Eylül 2019 tarih ve 2019/271 sayılı kararı (“Karar“) Kurul’un internet sitesinde yayımlandı. İlgili kararında Kurul, ilgili kişilere yapılacak veri ihlali bildirimlerinde ihlalin zamanı, ihlalin olası sonuçları ve alınan tedbirler gibi birtakım unsurlara yer verilmesi gerektiğini belirtmiştir. […]

Sayfa: