Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

August 18, 2018

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Kurallar Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkındaki kurallarda değişiklik yapılmasına ilişkin kararı yayımladı (“Fiyatlandırma Kararı“). Fiyatlandırma Kararı uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 Avro değerinin %15 fazlasını geçemeyecek. Bu karara istinaden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu […]

August 17, 2018

Alışverişlerde Taksit Sayıları Güncellendi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle, alışverişlerde uygulanan taksit limitleri güncellendi. Bu kapsamda Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak […]

August 17, 2018

BDDK Finansal Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Adımlar Atmaya Devam Ediyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) yeni yönetmeliği, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler ne getiriyor? Yönetmelik ile borçluların bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinden (“Alacaklı Kuruluşlar”) olan kredi borçları, söz konusu borçluların mali […]

August 17, 2018

SPK Kaldıraç Oranlarını Geçici Olarak Düşürdü

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) işlemin bir tarafını TL’nin oluşturduğu foreks piyasası işlemlerinde kaldıraç oranlarını geçici olarak 10:1’den 1:1’e düşürdüğünü duyurdu. Söz konusu oran 16 Ağustos 2018 ile 3 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olacak. Değişiklik Ne Getiriyor? SPK son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı yatırımcıları korumak amacıyla, 3 Eylül 2018 tarihine kadar […]

August 17, 2018

Kredilerin Sınıflandırılması Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Şekilde Değişti

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik, 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Yeniden yapılandırmaya konu edilen ve donuk alacak olarak sınıflandırılmayan alacaklar, İkinci Grup’ta yer almaktadır. […]

August 16, 2018

Tüketici Kredilerine İlişkin Değişiklikler

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), tüketici kredilerinin vade tavanlarını yeniden düzenlemek ve bu tür kredilere yeniden yapılandırma imkânı tanımak amacıyla Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu […]

August 14, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yeni Karar Özetleri Yayınladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), internet sitesinde (i) kişisel veriler içeren köşe yazısının silinmesi talebi, (ii) özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşımı ve (iii) işe alım sürecinde kişisel verilerin yasal olmayan şekilde aktarımı hakkında 3 Ağustos 2018 tarihinde yeni karar özetleri yayınladı. Söz konusu karar özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Kararlar Ne Anlama […]

August 13, 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 100 Günlük Eylem Planını Açıkladı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“), geçtiğimiz günlerde birçok projenin tamamlanması ve yeni projelerin başlatılmasını öngören 100 günlük eylem planını duyurdu. Eylem Planı Neler İçeriyor? Bakanlık’ın 100 günlük eylem planı ile Ar-Ge’den yüksek teknolojili milli ürünlere, model fabrikalardan bölgesel kalkınmaya kadar birçok projede hızlı gelişmeler planlanıyor. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerinin sayısı % 9 artırılacak […]

August 10, 2018

TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge Yayınladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin kaydına ilişkin esas usulleri düzenleyen Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge (“Genelge“) yayınladı. Genelge Neler Getiriyor? TİTCK geçtiğimiz yıl Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen tıbbi cihazlar ile kozmetik ürünlerin kaydı, izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla […]

July 31, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Çalışanlarına İlişkin Karar Yayınlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), “Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi” konulu kararı (“Karar“) 31 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar Ne Anlama Geliyor? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un ”Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 1. […]

Sayfa: