Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

August 29, 2017

Tüketici Şikayetlerine İlişkin Süreçler Kolaylaşıyor: Satıcılar ve Üreticileri Şikayet Etmek Daha Kolay Olacak

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tüketici şikayet sürecinde usule ilişkin önemli değişiklikler içeren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i (“Değişiklik Yönetmeliği“) 11 Ağustos 2017 tarihli Resim Gazete’de yayımladı. Değişiklik Yönetmeliği, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler öncelikle tüketici hakem heyetlerine şikayette bulunmak […]

August 28, 2017

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ Yayınlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ‘i (“Tebliğ“) 11 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ, yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Tebliğ, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıtları ve aynı zamanda bildirimlerin sunulması ve e-ticaret verilerinin toplanması için […]

August 24, 2017

Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerinin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2017 yılının Nisan ile Haziran ayları arasını kapsayan dönemindeki kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2017 yılının ikinci çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

August 21, 2017

Devlet Bankalarının Donuk Alacaklarının Satışı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), devlet bankalarının ve finansal kuruluş niteliğini haiz bağlı ortaklıklarının (“Satıcılar”) donuk alacaklarının varlık yönetimi şirketlerine satılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımladı. Yönetmelik, 11 Ağustos 2017 tarihinde 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin Kapsamı Yönetmelik uyarınca Satıcılar, donuk alacaklarının niteliklerini, verimlilik, piyasa […]

August 18, 2017

Borsa İstanbul’un Ürün Çeşitliliği Artıyor

Legal Alerts
Sermaye Piyasaları

Yeni Gelişmeler Yayımladığımız son mevzuat değişikliği bültenimizde Borsa İstanbul A.Ş.’ (“Borsa İstanbul”) Yıldız Pazar’ kotasyonu için birtakım mali şartları yerine getiremeyen şirketlere sağlanan muafiyeti incelemiştik. 31 Temmuz 2017 tarihli Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi (“Yönerge”) değişiklikleriyle söz konusu muafiyete ek olarak yeni sermaye piyasası araçlarının Borsa İstanbul’da kotasyonuna imkân sağlandı ve Türkiye Varlık Fonu (“Varlık Fonu”) […]

August 8, 2017

Halka Arzlar Kolaylaşıyor

Legal Alerts
Capital Markets
Sermaye Piyasaları

Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul“) 31 Temmuz 2017 tarihinde Kotasyon Yönergesi’nde yaptığı değişiklik ile Yıldız Pazar kotasyon şartlarını ciddi anlamda yumuşattı. Bu değişiklikle halka arz sayı ve büyüklüklerinde artış bekleniyor. Ne Değişti? Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da kotasyon için, diğer şartların yanı sıra, ilgili şirketin son iki mali yılda kar etmiş olması ve özsermaye/sermaye oranının Yıldız […]

March 1, 2016

Özel Sektör Tahvilleri Piyasasındaki Temerrütler Mevzuatın Sıkılaşmasına Yol Açabilir

Legal Alerts
Capital Markets

Güncel Gelişmeler 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle bir başka şirketimiz ihraç ettiği tahvilden kaynaklanan borçlarını ödeyemediğini açıkladı. Bu özel sektör tahvilleri piyasasında yaşanan ikinci temerrüt durumu oldu. Geçtiğimiz yılın Mart ayında, ilk defa bir Türk şirketi ihraç ettiği tahville ilgili temerrüde düştüğünü açıklamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) tarafından temerrüde düşen ilk ihraççıya ve ihraççının yöneticileri […]

Sayfa: