Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

February 2, 2018

Gümrükteki Eşyanızı Takip Etmek Artık Daha Kolay

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), geçtiğimiz günlerde Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı’nın (“GET-APP Programı“) hayata geçirildiğini duyurdu. Şirketlerden gelen yoğun talep üzerine, GET-APP Programı’na başvuru koşulları kolaylaştırıldı. Yeni Sistem Ne Getiriyor? Bakanlık, ithalatçı ve ihracatçıların gerçekleştirdikleri gümrük işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için GET-APP Programı’nı uygulamaya koydu. […]

February 2, 2018

Dar mükellefler tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler kapsamında yeni KDV yükümlülüğü yürürlüğe girdi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişmeler Bilindiği üzere, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından bir bedel karşılığında KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV’sinin, bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine ilişkin KDV Kanunu’na yeni bir düzenleme getirilmişti. 29 Aralık 2017 tarihli mevzuat bültenimizde de, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu uygulama kapsamında hazırlamış […]

February 1, 2018

İnternet Hukuku: Yeni Düzenlemeler Yolda

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“), internet sitesinde İnternet Değişim Noktası Kurulması Yükümlülüğü ve İşletimi ile Yurtiçi İnternet Trafiği Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nı (“Usul ve Esaslar“) kamuoyu görüşüne sundu. Taslak Usul ve Esaslar’a ilişkin kamuoyu görüşleri 2 Şubat 2018 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan form kullanılarak e-posta ile btd_bilgi@btk.gov.tr […]

January 26, 2018

Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Kısıtlamalar

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bakanlar Kurulu tarafından, 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) değişiklik yapan karar yayımlanmış olup, döviz kredileri ile ilgili kısıtlamalar getiren bu karar 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişiklik ne getiriyor? 32 Sayılı Karar’da yapılan değişikliklerle, yurt içi ve […]

January 25, 2018

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) 19 Ocak 2018 tarihinde Kişisel Veri Güvenliği Rehberini (“Rehber“) yayımladı. Rehber’in Amacı Rehber; kişisel verilerin işlenmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“) 12. maddesi uyarınca veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Rehber’in hukuki […]

January 10, 2018

Bankalararası ATM Kullanımında Alınan Ücretlerde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) bankalararası ATM kullanımında alınacak işlem ücretlerine ilişkin olarak Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Yönetmelik’teki değişiklik ile finansal tüketicilerin hesabının bulunduğu kuruluşa ait […]

January 10, 2018

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarında Amblem Kullanımı Zorunlu Hale Geliyor

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK“) 2. ve 46. maddelerine dayanılarak hazırlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Ocak 2018’de yürürlüğe girmek üzere 29 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik Neler Getiriyor? Yönetmelik uyarınca, amblem, tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi […]

January 9, 2018

Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar Arttırıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler Türkiye’de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir eşiğin üzerinde olmasına bağlıdır. Bu eşikler her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu eşiklerin altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin […]

January 5, 2018

Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda ISTAC Tahkim Yolu Açıldı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni gelişmeler Kamu İhale Kurumu tarafından Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeleri’nde 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeler yapılmıştır. Değişiklikler ne anlama geliyor? İhale sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, idarelerce, Türk Mahkemeleri yerine tahkim yolunun tercih edilebilmesi mümkündür. Yabancı unsurun olmadığı uyuşmazlıklarda tahkim yargılamasının, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Kuralları […]

January 3, 2018

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Uncategorized
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in Arka Planı Yönetmelik; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gözetiminde kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt […]

Sayfa: