Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

August 17, 2018

SPK Kaldıraç Oranlarını Geçici Olarak Düşürdü

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) işlemin bir tarafını TL’nin oluşturduğu foreks piyasası işlemlerinde kaldıraç oranlarını geçici olarak 10:1’den 1:1’e düşürdüğünü duyurdu. Söz konusu oran 16 Ağustos 2018 ile 3 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olacak. Değişiklik Ne Getiriyor? SPK son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı yatırımcıları korumak amacıyla, 3 Eylül 2018 tarihine kadar […]

August 17, 2018

Kredilerin Sınıflandırılması Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Şekilde Değişti

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik, 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Yeniden yapılandırmaya konu edilen ve donuk alacak olarak sınıflandırılmayan alacaklar, İkinci Grup’ta yer almaktadır. […]

August 16, 2018

Tüketici Kredilerine İlişkin Değişiklikler

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), tüketici kredilerinin vade tavanlarını yeniden düzenlemek ve bu tür kredilere yeniden yapılandırma imkânı tanımak amacıyla Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu […]

August 14, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yeni Karar Özetleri Yayınladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), internet sitesinde (i) kişisel veriler içeren köşe yazısının silinmesi talebi, (ii) özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşımı ve (iii) işe alım sürecinde kişisel verilerin yasal olmayan şekilde aktarımı hakkında 3 Ağustos 2018 tarihinde yeni karar özetleri yayınladı. Söz konusu karar özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Kararlar Ne Anlama […]

August 13, 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 100 Günlük Eylem Planını Açıkladı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“), geçtiğimiz günlerde birçok projenin tamamlanması ve yeni projelerin başlatılmasını öngören 100 günlük eylem planını duyurdu. Eylem Planı Neler İçeriyor? Bakanlık’ın 100 günlük eylem planı ile Ar-Ge’den yüksek teknolojili milli ürünlere, model fabrikalardan bölgesel kalkınmaya kadar birçok projede hızlı gelişmeler planlanıyor. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerinin sayısı % 9 artırılacak […]

August 10, 2018

TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge Yayınladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin kaydına ilişkin esas usulleri düzenleyen Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge (“Genelge“) yayınladı. Genelge Neler Getiriyor? TİTCK geçtiğimiz yıl Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen tıbbi cihazlar ile kozmetik ürünlerin kaydı, izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla […]

July 31, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Çalışanlarına İlişkin Karar Yayınlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), “Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi” konulu kararı (“Karar“) 31 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar Ne Anlama Geliyor? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un ”Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 1. […]

July 30, 2018

TİTCK Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı’nı Yayınladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı’nı (“Tebliğ Taslağı“) yayınladı. Tebliğ Neler Getiriyor? Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ilişkin regülasyon ile 2017/ 746 sayılı in vitro tıbbi tanı cihazlarına ilişkin regülasyonun […]

July 27, 2018

TİTCK GMP Sertifika Formatlarını Güncelledi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde GMP sertifika formatlarını Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonuna (“PIC/S“) üyeliği kapsamında güncelleyerek internet sitesinde yayınladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK, bu yılın başında kabul edilen PIC/S üyeliği kapsamında belgelendirme süreçlerini PIC/S standartlarına uygun olarak güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİTCK, GMP sertifika formlarını PIC/S standartlarına […]

July 20, 2018

Bankaların Hisse Edinimleri Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) 14 Ağustos 2018 tarih ve 30509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle (“Değişiklik Yönetmeliği“) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (“BDDK“) tarafından değişiklik yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Haziran ayında attığı ve bankalara çeşitli durumlarda çağrı zorunluluğu muafiyeti sağlayarak, bankaların alacaklarına karşılık şirket hisselerini edinmelerini […]

Sayfa: