Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

November 12, 2018

Toplantı Bildirimlerine İlişkin Yaptırımlar Artık Sistem Üzerinden Uygulanacak

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 5 Kasım 2018 tarihinde yaptığı duyuruda bilimsel ve eğitici faaliyetlere verilecek desteklerde TİTCK’ya yapılacak bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket eden firmalar için uygulanacak yaptırımların artık Toplantı Başvuru Sistemi üzerinden uygulanacağını belirtti. Ne Değişecek? Tıbbi cihaz satış merkezlerinin, sağlık mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bu alanda […]

November 7, 2018

Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki Yükselişi

Publications

Yeni Gelişme Dünya Bankası, iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği 190 ülkeye ilişkin “İş Yapma Kolaylığı 2019: Reformlar için Eğitim” raporunu (“Rapor“) 31 Ekim 2018 tarihinde yayımladı. Bu rapora göre Türkiye, 17 basamak birden yükselerek iş yapma kolaylığı endeksinde kendisine 43. sırada yer buldu. Rapor Nelerden Bahsediyor? Rapor’da, Türkiye’ye ilişkin olarak yer alan önemli hususlar: Türkiye, […]

November 5, 2018

Türkiye’de Finansal Yeniden Yapılandırma – Yabancı Bankalar Oyuna Dönüyor!

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik“) ilişkin bir değişiklik taslağı (“Taslak Yönetmelik“) hazırladı ve bu taslak Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) üyesi bankalarla 1 Kasım 2018’de paylaşıldı. Değişiklik ne getiriyor?​ Taslak Yönetmelik’in bu şekilde yürürlüğe girmesi halinde: Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yabancı finans kuruluşları, […]

November 5, 2018

İmar Barışı Başvuru Süresi Uzatıldı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme 31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair 257 No.lu Karar (“Karar”) 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar Ne Öngörüyor? Karar çerçevesinde yapı kayıt belgesi son başvuru tarihi 31 Ekim 2018’den 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştır, ancak […]

November 2, 2018

Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yapısı Büyük Ölçüde Değişiyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun (“Kanun”) 24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? 1999 tarihinde kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Banka“) unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam edecek. Kanun’la, Banka’nın, Türkiye’nin kalkınma […]

October 26, 2018

Başvuru ve Kayıt Yönlendirme Dokümanı Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 17 Ekim 2018 tarihinde Başvuru ve Kayıt Yönlendirme Dokümanını (“Doküman”) yayınladı. Kozmetik firmalarının sistem üzerinden yaptıkları kayıt ve bildirim işlemlerinde yaşadığı sorunlar üzerine hazırlanan doküman, firmalara rehberlik edecek. Ne Değişecek? Doküman, kozmetik sektöründeki firmaların Ürün Takip Sistemi (“ÜTS“) ve Elektronik Başvuru Sistemi (“EBS“) üzerinden yaptıkları işlemlerde […]

October 25, 2018

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışlarını Denetliyor

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), dayanağı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Tüketicinin Korunması Kanunu“) olan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yapılan değişiklikler kapsamında tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde haksız fiyat artışlarına yönelik firma ve ürün denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Denetimler Devam Ediyor 31 Ağustos 2018 tarihinde 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe […]

October 24, 2018

Yargıtay Avalde Eşin Rızasının Aranmayacağına Karar Verdi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Yargıtay, 16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Nisan 2018 tarihli İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararıyla (“Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı”), avalde eşin rızasının alınmasının zorunlu olmadığına hükmetti. Kanun ne öngörüyor?​ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) uyarınca, kefilin ticari işletmesine veya pay sahibi veya yöneticisi olduğu şirkete ilişkin […]

October 23, 2018

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Mevzuatında Önemli Değişiklikler

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler yaptı. İlgili değişiklikler, 12 Ekim 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da (“Kanun“) […]

October 23, 2018

Çevre Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Çevre Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 19 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek için bu ürünlere yerleştirilecek çevre etiketine ilişkin idari ve teknik hususlar ile bu sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik Neler Getiriyor? Yönetmelik ile […]

Sayfa: