Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

August 14, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yeni Karar Özetleri Yayınladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), internet sitesinde (i) kişisel veriler içeren köşe yazısının silinmesi talebi, (ii) özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşımı ve (iii) işe alım sürecinde kişisel verilerin yasal olmayan şekilde aktarımı hakkında 3 Ağustos 2018 tarihinde yeni karar özetleri yayınladı. Söz konusu karar özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Kararlar Ne Anlama […]

August 13, 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 100 Günlük Eylem Planını Açıkladı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“), geçtiğimiz günlerde birçok projenin tamamlanması ve yeni projelerin başlatılmasını öngören 100 günlük eylem planını duyurdu. Eylem Planı Neler İçeriyor? Bakanlık’ın 100 günlük eylem planı ile Ar-Ge’den yüksek teknolojili milli ürünlere, model fabrikalardan bölgesel kalkınmaya kadar birçok projede hızlı gelişmeler planlanıyor. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerinin sayısı % 9 artırılacak […]

August 10, 2018

TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge Yayınladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin kaydına ilişkin esas usulleri düzenleyen Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge (“Genelge“) yayınladı. Genelge Neler Getiriyor? TİTCK geçtiğimiz yıl Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen tıbbi cihazlar ile kozmetik ürünlerin kaydı, izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla […]

July 31, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Çalışanlarına İlişkin Karar Yayınlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul“), “Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi” konulu kararı (“Karar“) 31 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar Ne Anlama Geliyor? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un ”Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 1. […]

July 30, 2018

TİTCK Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı’nı Yayınladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Taslağı’nı (“Tebliğ Taslağı“) yayınladı. Tebliğ Neler Getiriyor? Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ilişkin regülasyon ile 2017/ 746 sayılı in vitro tıbbi tanı cihazlarına ilişkin regülasyonun […]

July 27, 2018

TİTCK GMP Sertifika Formatlarını Güncelledi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (“TİTCK“) geçtiğimiz günlerde GMP sertifika formatlarını Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonuna (“PIC/S“) üyeliği kapsamında güncelleyerek internet sitesinde yayınladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? TİTCK, bu yılın başında kabul edilen PIC/S üyeliği kapsamında belgelendirme süreçlerini PIC/S standartlarına uygun olarak güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİTCK, GMP sertifika formlarını PIC/S standartlarına […]

July 20, 2018

Bankaların Hisse Edinimleri Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) 14 Ağustos 2018 tarih ve 30509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle (“Değişiklik Yönetmeliği“) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (“BDDK“) tarafından değişiklik yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Haziran ayında attığı ve bankalara çeşitli durumlarda çağrı zorunluluğu muafiyeti sağlayarak, bankaların alacaklarına karşılık şirket hisselerini edinmelerini […]

July 20, 2018

Yenilenebilir Enerji Projeleri Kapsamında Kullanılacak Döviz Kredisi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kişilerin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde yapılan devlet alım garantili yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanabilecekleri döviz kredilerinin toplam tutarında değişikliğe gidildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik öncesinde, kullanılabilecek döviz kredisi tutarı, kredi alanın lisansında belirtilen […]

July 20, 2018

Döviz İşlemlerine İlişkin Olarak Merkez Bankası’na Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi Tanındı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) esas sözleşmesinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik ile daha önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Sermaye Hareketleri Genelgesi ve ilgili tebliğler (“Kambiyo Mevzuatı”) ile yürürlüğe giren yeni döviz borçlanmalarına […]

July 9, 2018

TCMB Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Bir İstisna Getirdi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile bazı hususlar netleşirken, çokuluslu şirketlerin Türk iştiraklerinin döviz kredisi kullanımına ilişkin yeni bir istisna da getirildi. Değişiklik Ne Getiriyor? Dışarıda yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin tamamına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketleri, dışarıda yerleşik […]

Sayfa: