Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

October 4, 2018

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Yönetmelik Taslağı’nı (“Yönetmelik“) yayımladı. Taslak, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında 609/2013/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak hazırlandı. Genelge Neler Getiriyor? Yönetmelik, tıbbi gözetim altında kullanılması gereken özel tıbbi amaçlı gıdaların insan sağlığı ve gıda güvenliğine uygun olmasını […]

October 2, 2018

SPK Yatırımcıları Dijital Varlık Satışları Hakkında Uyardı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 27 Eylül 2018 tarihli bülteninde dijital varlık (token) satışlarının (“Token Satışı“) SPK düzenlemeleri dışında kaldığını belirterek, yatırımcıları maruz kalabilecekleri riskler hakkında uyardı. Duyuru Neleri İçeriyor? “Kripto para satışı” veya “token satışı” olarak da ifade edilen, genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğu SPK’nın düzenleme ve gözetim alanı […]

September 28, 2018

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği

Legal Alerts
EMI

Yeni Gelişme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum“) Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yaptığı değişiklikler 27 Eylül 2018 tarih ve 30548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak (“Değişiklik“) aynı tarihte yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? EPDK tarafından çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları da dahil olmak üzere, tarife […]

September 27, 2018

Yargıtay 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verilmiş Tüm Milli Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolunun İptal Davası Olduğuna Dair İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2011 tarihinden sonra verilmiş olan milli hakem kararlarına karşı, tahkim sözleşmesi tarihine bakılmaksızın iptal davası yolunun uygulanması gerektiğine karar verdi. Bu karar, 1 Ekim 2011 tarihinden önce yapılmış tahkim sözleşmelerine dayanılarak bu tarihten sonra verilen milli […]

September 26, 2018

Döviz Kredisi Sınırlamalarında Yeni İstisna

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yapılan değişiklikle döviz kredisi sınırlamalarına ilişkin yeni bir istisna getirildi. Bu kapsamda, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın, hibe anlaşmaları çerçevesinde Ozon Projeleri Fonu’ndan sağladığı fonlardan, bu anlaşmalarda belirtilen koşulları sağlayan Türkiye’de yerleşik kişilere, bu anlaşmalardaki hüküm ve şartlara tabi olarak döviz kredisi kullandırması mümkün olacak. Değişiklik ne getiriyor? Kredilerin kullandırılması ve […]

September 25, 2018

Finansal Yeniden Yapılandırmalara İlişkin Çerçeve Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) tarafından  Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca hazırlanan finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması (“Çerçeve Anlaşma“),  banka ve diğer finansal kuruluşlar (“Alacaklı Kuruluşlar“) tarafından imzalandı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve Anlaşma ne getiriyor? Çerçeve Anlaşma’da finansal yeniden yapılandırmaya dahil […]

September 21, 2018

İmar Barışı’nda Değişiklikler

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ“) 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Neler Getiriyor? Tebliğ, imar barışı çerçevesinde imar mevzuatına aykırı yapılara verilecek olan yapı kayıt belgesinin (“Belge”) başvuru esaslarıyla ilgili birçok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Bir yapının yapı […]

September 19, 2018

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinde Öngörülen Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Legal Alerts
Corporate

Yeni Gelişme 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ“) ile sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğ Ne Getiriyor? Son dönemde Türk Lirası’nda yaşanan değer düşüklüğü, döviz cinsinden borcu olan çok sayıda şirkette sermaye […]

September 19, 2018

Önce Güvenlik: TİTCK Sertifikalandırılan Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşlarını Açıkladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde internet sitesinde sertifikalandırılan sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşlarının listesini yayımladı. Farmakovijilans Nedir? Farmakovijilans, advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer sorunların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel çalışmaları ifade etmektedir. Bu kapsamda, ruhsat sahipleri farmakovijilansla ilgili görevlerinin tümünü veya kısmını sözleşmeli […]

September 18, 2018

Dövizle Ödeme Yasağı Netleştirilecek

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak menkul ve gayrimenkul alım satımı; taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing; iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize […]

Sayfa: