Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

September 12, 2018

Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) geçtiğimiz günlerde internet sitesinde taslak Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik’i (“Yönetmelik”) yayımladı. Yönetmelik Neler Getiriyor? Taslak Yönetmelik, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında AB 722/2012 sayılı Tüzük esas alınarak hazırlanmış olup temel itibariyle paralel olarak hayvan dokusu kullanılarak imal edilen implante edilebilir […]

September 7, 2018

Olağanüstü Hal Kaldırıldı

Legal Alerts

Türkiye’de olağanüstü hal (“OHAL”) 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle kaldırıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden sonra Bakanlar Kurulu kararı ile OHAL ilan edilmişti. OHAL süresi üç aylık dönemler halinde uzatıldı. Son OHAL süresinin uzatılmamasıyla birlikte OHAL, 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle kaldırılmış oldu. Meclis önümüzdeki günlerde terörle mücadele için bir kanun tasarısı üzerinde […]

September 7, 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Destek Paketi Kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu Başvuru Ücretleri İndirildi

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından sanayici, küçük ve orta boyutlu işletmeler (“KOBİ”) ve girişimciler için hazırlanan Destek ve Önlem Paketi (“Paket”) açıklandı. Paket kapsamında fikri mülkiyet alanında getirilen değişiklikler 5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik […]

September 6, 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Zorunluluk

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“) ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirildi.  4 Eylül 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ, bu tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olacaktır. Tebliğ’de düzenlenen başlıca hususlara aşağıda yer verilmiştir. Tebliğ Ne […]

September 6, 2018

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”)  geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Nisan ve Haziran ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi 2018 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan- Mayıs- Haziran) toplamında kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve […]

September 5, 2018

Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik: Aldatıcı Ticari Uygulamalara Bir Yenisi Eklendi

Legal Alerts
Intellectual Property
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin (“Ek“) “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne döviz kurundaki güncel dalgalanmalar ve bunun sonuçlarından kaynaklanan yeni bir bent eklendi. Neler Getiriyor? Ek’in “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne eklenen bent ile, “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat […]

September 3, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihlerini Açıkladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS“) kayıt yükümlülüğünün başlama tarihlerini açıkladı. Karar Ne Anlama Geliyor? Kurum’un 18.08.2018 tarihinde yayınlanan kararı uyarınca; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olacak […]

August 18, 2018

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Kurallar Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkındaki kurallarda değişiklik yapılmasına ilişkin kararı yayımladı (“Fiyatlandırma Kararı“). Fiyatlandırma Kararı uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 Avro değerinin %15 fazlasını geçemeyecek. Bu karara istinaden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu […]

August 17, 2018

Alışverişlerde Taksit Sayıları Güncellendi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle, alışverişlerde uygulanan taksit limitleri güncellendi. Bu kapsamda Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak […]

August 17, 2018

BDDK Finansal Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Adımlar Atmaya Devam Ediyor

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) yeni yönetmeliği, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler ne getiriyor? Yönetmelik ile borçluların bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinden (“Alacaklı Kuruluşlar”) olan kredi borçları, söz konusu borçluların mali […]

Sayfa: