Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

May 4, 2018

Döviz borçlanma sınırlamaları yumuşatıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) değişiklik yapan karar 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), değişikliklerin uygulamasına ilişkin esasları içeren yeni bir sermaye hareketleri genelgesi (“Sermaye Hareketleri Genelgesi“) yayımlayarak, Sermaye Hareketlerine İlişkin 2 Ocak 2002 Tarih ve 2002/YB-1 Sayılı […]

May 3, 2018

İnternet Yayınlarında RTÜK Denetimi Yasalaştı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a (“Radyo ve Televizyon Kanunu“) Madde 29/A hükmünü ekleyen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Radyo ve Televizyon Kanunu’na […]

April 25, 2018

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

Uncategorized
EMI

Yeni Gelişme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum”) Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nde (“Yönetmelik”) yaptığı değişiklikler 17 Nisan 2018 tarih ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak (“Değişiklik”) aynı tarihte yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? 1. Başvuruların Sonuçlandırılması Konusunda Kurum ve Kurul Arasındaki Görev Dağılımı Değişiklik’ten önce, tüm doğal gaz lisans ve yenileme başvuruları Kurum’a sunulduktan sonra […]

April 20, 2018

Döviz Kredi Bakiyelerinin TCMB’ye Bildirimi Gerekecek

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) tarafından 17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ne getiriyor? Yurt içinden ve yurt dışından sağladığı yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili […]

April 12, 2018

Türk Farmakopesinin Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde internet sitesinde Türk Farmakopesinin Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz“) yayımladı. Kılavuz’un Arka Planı Farmakope, ilaç üretiminde kullanılan etken ve tüm yardımcı maddelerin fizikokimyasal özellikleriyle bunların nitel ve nicel analiz yöntemlerinin yer aldığı, yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren […]

April 11, 2018

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı Yayımlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı’nı (“Tasarı“) kamuoyu görüşüne sundu. Tasarı, ürün güvenliği ilkeleri ve teknik düzenlemelere uyuma dair önemli yenilikler getiriyor. Tasarı Ne Getiriyor? Tasarı esas olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da yer alan ürün güvenliğine ilişkin kural ve ilkelerin […]

April 10, 2018

KDV Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişmeler “7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7104 sayılı Kanun”), 6 Nisan 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu mevzuat bültenimizde 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nda yapılan en önemli değişikliklere yer verilmiştir. Değişiklik ne getiriyor? 1. KDV indiriminde […]

March 26, 2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme İcra ve İflas Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun (”7101 sayılı Kanun”), 15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelişmeler 7101 sayılı Kanun, Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacı ile oluşturulan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yatırım ortamının iyileştirilmesine hizmet edecek hukuksal süreçlerle ilgili olarak hazırlanmıştır. 7101 […]

March 26, 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin İki Tebliğ Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Aydınlatma Yükümlülüğü Tebliği“) ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Başvuru Tebliği“), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“) tarafından 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğler Ne Anlama Geliyor? Tebliğler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun“), veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne […]

March 19, 2018

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı Yapmak Artık Daha Kolay

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Değişiklik Ne Getiriyor? Kanun, gayrimenkul sektöründeki yatırımcıların işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak bazı yenilikler getirmiştir: • Noterde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin sözleşme […]

Sayfa: