Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

January 8, 2019

“Zorunlu Arabuluculuk” Tahkimi Seçen Taraflar İçin Zorunlu Değil

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun uyarınca alacak ve tazminat taleplerine ilişkin olarak ticari dava açmak için tarafların öncelikle arabuluculuk sürecini başlatması gerekmektedir (bkz. 21 Aralık 2018 tarihli mevzuat değişikliği duyurumuz). 7155 sayılı Kanun ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na (“Arabuluculuk Kanunu“) bir hüküm eklenmiştir. Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A […]

January 4, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Temmuz ile Eylül ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Ne Anlama Geliyor? TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde tespit edilen güvensiz ve teknik düzenlemeye aykırı kozmetik ürünlerinin listesini yayımladı. […]

January 3, 2019

Pay Alım Teklifi Yükümlülüğünde Yeni Muafiyet

Legal Alerts
Mergers & Acquisitions

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (“Tebliğ“) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik 2 Ocak 2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? Kural olarak, halka açık şirketin yönetim kontrolünü iktisap eden kişi veya kişilerin söz konusu iktisap Tebliğ’de düzenlenen çağrı yükümlülüğünün doğmadığı haller veya muafiyet […]

January 2, 2019

Bankaların Bilgi Sistemleri Hakkında Taslak Yönetmelik Sektörün Görüşüne Sunuldu

Legal Alerts
Banking & Finance
IT & Communications

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı (“Taslak Yönetmelik“) 25 Aralık 2018 tarihinde kamuoyu görüşüne sundu. 14 Haziran 2007 tarihli Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’i yürürlükten kaldıracak olan Taslak Yönetmelik, bankaların bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması ve […]

December 28, 2018

TCMB Kredi Kullanım Sınırlamalarını Yumuşattı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Bu kapsamda, döviz kredisi kullanımı ile yurt dışından rotatif kredi kullanımı yasaklarına ilişkin bazı istisnalar getirildi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik öncesinde, bankalar ve finansal kuruluşlar haricindeki Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışından rotatif kredi kullanması yasaktı. Değişiklik ile Türkiye’ye getirilmeden kullanılabilen krediler […]

December 27, 2018

TCMB Zorunlu Karşılıklarında Yeni İstisna

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. İlgili Değişiklik, 22 Aralık 2018 tarih ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik’ten önce, bankaların ve finansman şirketlerinin, Borsa İstanbul A.Ş. piyasalarında gerçekleştirdiği repo işlemlerinden sağladıkları fonlar için zorunlu karşılık ayırmaları gerekiyordu. Değişiklik ile birlikte, bu […]

December 24, 2018

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Sözleşmelerinin Döviz Üzerinden Düzenlenebilmesi Hususu Netleştirildi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak birtakım sözleşmeler kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmış ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“), yukarıdaki sınırlamalara ilişkin olarak istisnalar getirmeye yetkilendirilmişti. Bakanlık tarafından, Türk Parası […]

December 21, 2018

Konkordato Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler ile Konkordato Sürecinin Daha Sıkı Denetime Tabi Tutulması Öngörülüyor

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Türkiye Büyük Millet Meclisi, konkordato sürecinin suiistimal edildiğine ilişkin gelen tepkileri göz önünde bulundurarak, İcra ve İflas Kanunu’ndaki konkordato hükümlerinde değişiklikler öngören kanun teklifini yasalaştırmıştır. Değişiklikler 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak görülmekte olan konkordato talepleri hakkında önceki hükümler uygulanmaya devam edecektir. Kabul Edilen Değişiklikler Önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. […]

December 21, 2018

Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı Haline Geldi

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılmasına İlişkin Kanun (”Kanun”) 19 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’da getirilen düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Getirilen Yenilikler Kanun’un 20. maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri […]

December 20, 2018

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Yeni Stopaj Yükümlülüğü

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler, ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Söz konusu Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere […]

Sayfa: