Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

October 19, 2018

Türkiye’de Üretilen Donanım ve Yazılımlara İlişkin Lisans ve Hizmet Sözleşmelerinin de Dövizle Ödeme Yasağı Kapsamında Olduğu Konusu Netleştirildi

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“) döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında uygulamaya ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplarını yayınladı. Bu kapsamda Türkiye’de üretilen donanım ve yazılımları konu alan lisans ve hizmet sözleşmelerinin dövizle ödeme yasağı kapsamında olup olmadığına ilişkin tartışmalara da açıklık getirilmiş oldu. Neler Getiriyor? Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 […]

October 18, 2018

Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), internet sitesinde Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı’nı (“Yönetmelik“) yayımladı. Taslak Yönetmelik, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında AB 2017/745 sayılı Tüzük (“Tüzük“) dikkate alınarak hazırlandı. Yönetmelik’e ilişkin görüşlerin 16 Aralık 2018 tarihine kadar TİTCK’ya yazı ile veya md.reg@titck.gov.tr adresine iletilmesi gerekiyor. Yönetmelik Neler Getiriyor? Yönetmelik kapsamında, hastalar, cihazı […]

October 17, 2018

İş Sözleşmelerinde TL’ye Geçişin Detayları Belli Oldu

Legal Alerts
Employment

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında bir basın duyurusu yayınlayarak uygulamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına yer verdi. Bu kapsamda, iş sözleşmeleri ile ilgili uygulamanın detayları da belli olmuş oldu. Sıkça sorulan sorularda, iş sözleşmeleri gibi dövizle ödeme yasağı kapsamına giren sözleşmelerde TL’ye dönüşümün ne şekilde […]

October 17, 2018

VERBİS Hizmete Açıldı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”) 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle kullanıma açıldı. İnternet üzerinden erişilebilen sistemde veri sorumluları Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’ kapsamındaki kayıt yükümlülüklerini yerine getirebilecek. Yeni Sistem 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, veri sorumluları veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olmakla yükümlü […]

October 16, 2018

Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“) Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Ekim 2018 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Tebliğ Neler Getiriyor? Tebliğ uyarınca etiket ve listelerde, […]

October 15, 2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Değişti

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler 30550 sayılı ve 29 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Neler Getiriyor? Değişiklik kapsamında, daha önceden Arayan Hat Bilgisi’ne (CLI) ilişkin ihlallere karşı işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışları üzerinden uygulanan […]

October 15, 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden Sözleşmeler İçin TL’ye Geçiş Sürecinde Örnek Hesaplama Yayınladı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında bir basın duyurusu yayınlayarak uygulamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına yer vermiştir. Sıkça sorulan sorularda, TÜFE aylık değişim oranı, kira yılı, kira yılı sonu artış oranı ve takip eden kira yılındaki artış oranının ne olacağına ilişkin bir örnek hesaplamaya da […]

October 15, 2018

İş Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı

Legal Alerts
Employment

Yeni Gelişme 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 sayılı Karar“) yapılan değişiklikler neticesinde Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen iş sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştı. Söz konusu kısıtlamaların yürürlüğe girmesini takiben, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 32 Sayılı […]

October 11, 2018

İnternet Yayınlarında RTÜK Denetimine İlişkin Taslak Yönetmelik Yayınlandı

Legal Alerts
Intellectual Property
IT & Communications
Tax

Yeni Gelişme 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“Radyo ve Televizyon Kanunu“) Mart ayında yapılan değişiklikler kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Radyo ve Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“) taslağı, 27 Eylül 2018 tarihinde RTÜK’ün internet sitesinde […]

October 10, 2018

Sekiz Soruda Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri’nde Dövizle Ödeme Yasağı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) dövizle ödeme yasağı getiren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a (“32 Sayılı Karar”) ilişkin olarak hazırladığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’i (Tebliğ No: 2008-32/34) (“Tebliğ”) 6 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 1. Konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından […]

Sayfa: