Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

September 19, 2018

Önce Güvenlik: TİTCK Sertifikalandırılan Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşlarını Açıkladı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde internet sitesinde sertifikalandırılan sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşlarının listesini yayımladı. Farmakovijilans Nedir? Farmakovijilans, advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer sorunların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel çalışmaları ifade etmektedir. Bu kapsamda, ruhsat sahipleri farmakovijilansla ilgili görevlerinin tümünü veya kısmını sözleşmeli […]

September 18, 2018

Dövizle Ödeme Yasağı Netleştirilecek

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak menkul ve gayrimenkul alım satımı; taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing; iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize […]

September 17, 2018

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezası Arttırıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Tüketici Kanunu“) yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları % 14,47 oranında arttırıldı. Bu kapsamda özellikle; Tüketici sözleşmelerinde hukuka aykırı şekilde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi […]

September 17, 2018

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) geçtiğimiz günlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’ni (“Yönetmelik“) yayımlayarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun“) kapsamında uygulanan idari para cezalarına yönelik olarak öngörülen uzlaşma yoluna ilişkin usul ve esasları belirledi. Yönetmelik, 30 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. […]

September 17, 2018

ABD Ürünlerine Ek Mali Yükümlülükler

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Son yaşanan gelişmeler akabinde, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülükler getiren Cumhurbaşkanı Kararı 15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (“Karar”). Karar, ABD menşeli 22 farklı kategorideki ürünler için %4’ten %140’a kadar değişen farklı oranlarda ek mali yükümlülük konulmasını öngörmektedir. “Menşe”, bir ürünün ekonomik milliyeti olup, Türkiye’ye ithal […]

September 14, 2018

Elektronik Ticarette Yeni Dönem: Güven Damgası Protokolü İmzalandı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB“) ile güven damgası protokolü (“Protokol“) imzalandığını açıkladı. Protokol ile TOBB, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye yetkili kılındı. Güven Damgası Nedir? E-ticaret sektöründe yaşanan güvenlik ve gizlilik endişelerini çözüme kavuşturmak ve tüketiciler için daha güvenli bir e-ticaret ortamı yaratmak amacıyla Gümrük ve […]

September 14, 2018

BDDK Finansal Yeniden Yapılandırmanın Kolaylaştırılmasına Yönelik Kanun Taslağı Hazırladı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) hazırladığı Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı (“Taslak Kanun”), Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından üye bankalar ile paylaşıldı. Değişiklik ne getiriyor? Taslak Kanun’un yürürlüğe girmesi halinde, 15 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen hükümler […]

September 13, 2018

Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılıyor

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde internet sitesinde tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılacağını ve bu kapsamda 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 800 tüketici hakem heyetinin kapatılarak geriye kalan 211 hakem heyetinin yetkilerinin genişletileceğini duyurdu. Tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Ne Değişecek? Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin işleyişini kolaylaştıran Tüketici Bilgi […]

September 13, 2018

Yerleşikler Arası Bazı İşlemler için Dövizle Ödeme Yasağı Getirildi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak bazı işlemlerde sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Değişiklik ne getiriyor? Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki aşağıdaki işlemlerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer […]

September 12, 2018

Halka Arzlar Daha Da Kolaylaşıyor

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerde aranacak şartlara ilişkin olarak VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nde değişiklik yaparak halka arz şartlarını yumuşattı. Yapılan değişiklikler 26 Ocak 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? İlk defa halka arz edilecek şirketin, aktif toplamının on milyon TL’den az olmaması ve net satış […]

Sayfa: