Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

February 11, 2019

Konkordato Zorlaşıyor

Legal Alerts
Dispute Resolution

Konkordato Zorlaşıyor  Yeni Gelişme Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik (“Komiser Yönetmeliği“) ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik (“Konkordato Talebi Yönetmeliği“) 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Komiser Yönetmeliği’yle komiserlerin eğitim zorunluluğuna, Konkordato Talebi Yönetmeliği’yle ise daha önce konkordato başvurusuna eklenmesi zorunlu hale getirilmiş olan makul güvence veren denetim raporuna ilişkin düzenlemeler […]

January 25, 2019

TİTCK Değer Aktarımlarında Dövizle Ödeme Yasağı Olduğunu Duyurdu

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), 8 Ocak 2019 tarihinde ruhsat/izin sahipleri ile sağlık kurum/kuruluşları ve sağlık meslek mensupları arasında yapılan organizasyonlar ile değer aktarımlarına ilişkin sözleşmelerin, Türk parasının kıymetinin korunması hakkında kabul edilen düzenlemeler uyarınca döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacağını açıkladı. Duyuru ne anlama geliyor? TİTCK’nın duyurusu uyarınca, Beşeri […]

January 16, 2019

2019 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı

Uncategorized
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı’nın ürün güvenliği ve denetimine ilişkin olarak 2019 yılı ithalat tebliğleri (“Tebliğler“) 30 Aralık 2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğler belirli ürünlerin ithalatta tabi oldukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tebliğler Neler Getiriyor? Tebliğler tüketici ürünleri, atıklar, yapı […]

January 15, 2019

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezası Arttırıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişmeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Tüketici Kanunu“) yer alan ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 oranında arttırıldı. Bu kapsamda özellikle; Tüketici sözleşmelerinde hukuka aykırı şekilde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir […]

January 14, 2019

Kooperatif İştiraklerinin Halka Açık Sayılmasına İlişkin Kriterlerde Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu“) yer alan kooperatiflerin pay sahibi olduğu anonim şirketlerin halka açık şirket sayılmasına dair esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Değişiklik Ne Getiriyor? Değişiklik […]

January 14, 2019

Katılım Bankaları için Kira Sertifikası İhracı Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu“) yer alan kira sertifikası ihraçlarına ilişkin bazı sınırlamalara istisna getirilerek katılım bankaları tarafından yapılacak kira sertifikası ihraçları kolaylaştırıldı. Değişiklik Ne Getiriyor? […]

January 11, 2019

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı Sektörün Görüşüne Sunuldu

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ”) 3 Ocak 2019 tarihinde kamuoyu görüşüne sundu. Paya dayalı kitle fonlaması ile pay karşılığında kitle fonlaması platformları aracılığıyla halktan para toplanması düzenleniyor. Taslak Tebliğ ile kitle fonlama platformlarına, bu platformların faaliyetlerine, bu platformlara üyelik ve kampanya sürecine ve fon kullanım yerlerine […]

January 10, 2019

Doğrudan Karşılaştırmalı Reklamlara İzin Veren Hüküm Yürürlüğe Girmeden Kaldırıldı

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme Ekim 2015’den beri beklenen ve karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait marka veya ayırt edici unsurlara yer verilmesine izin veren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) 8/2. maddesinin yürürlüğü daha önce birkaç defa ertelenmişti. Ancak, rakiplerin doğrudan karşılaştırmalı reklam yapmasına olanak veren bu madde 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de […]

January 10, 2019

Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalara İlişkin Reklamlara Yeni Sınırlamalar Getirildi

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik“) eklenen 24/A maddesi ile “Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalara İlişkin Reklamlar” ile ilgili sınırlar çizilmiştir. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamların sınırlarını çizen […]

January 9, 2019

İkinci Grup Veri Sorumluları İçin VERBİS’e Kayıtlar Başladı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum“), ikinci grup veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS“) kayıtların başladığını açıkladı. Duyuru Ne Anlama Geliyor? Kurum’un 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyurusu uyarınca, ikinci grup veri sorumluları için VERBİS’e kayıtlar 1 Ocak 2019 tarihinde başladı. İkinci grup veri sorumluları, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali […]

Sayfa: