Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

October 14, 2019

Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Yatırımcılar İçin Alternatif Bir Yöntem

Legal Alerts
Capital Markets

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), uzun süredir beklenen ve taslağını 11 Ocak 2019 sayılı mevzuat değişikliği bildirimimizde açıkladığımız Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’ni (“Tebliğ“) kabul etti. Tebliğ, 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Getiriyor? 6263 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu, 28 Kasım 2017’de alternatif bir fonlama […]

October 14, 2019

KVKK Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ve İrtibat Büroları Hakkında Karar Verdi

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“), 23 Temmuz 2019 tarihli, 2019/225 numaralı kararında (“Karar”), yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri ile irtibat bürolarının “veri sorumlusu” sıfatını taşıyıp taşmayacağını değerlendirdi. Karar, 7 Ekim 2019 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) resmi sitesinde yayımlandı. Karar Ne Diyor?  Karar, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ile bunların […]

October 1, 2019

Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Kısmi Islahla Arttırılan Kısım İçin de Faize Hükmedilecektir

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24/5/2019 tarih ve 2017/8 E., 2019/3 K.  sayılı Kararı (“İçtihadı Birleştirme Kararı“), 27/9/2019’da Resmi Gazete’de yayımlandı. İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davada, dava konusu miktarın kısmi ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması halinde, arttırılan miktar bakımından […]

September 27, 2019

Mevduat Sigortasının Kapsamı Genişletildi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (“TMSF”) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik 25 Eylül 2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik’ten önce TMSF, mevduat ve katılım hesaplarının 100 bin TL’ye kadar olan […]

September 25, 2019

Faizsiz Bankacılıkta Yeni Gelişme

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’i (“Tebliğ“) yayımladı. Tebliğ 14 Eylül 2019 tarih ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Tebliğ, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermeleri için usul ve esasları […]

September 25, 2019

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Yayımlandı

Legal Alerts
Compliance

Yeni Gelişmeler Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (“Etik Kurallar“) 22 Eylül 2019 tarih ve 30896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı üzere, Etik Kurallar’ın ilk sürümü 2015 yılında yürürlüğe girmiş ve 2017 yılında güncellenmişti. 22 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Etik Kurallar ile Muhasebeciler için Uluslararası Etik Standartları Kurulu tarafından […]

September 23, 2019

ÜTS’de Güncelleme ve İyileştirmeler Yapıldı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 10 Eylül 2019 tarihinde Ürün Takip Sistemi’nde (“ÜTS“) yapılan değişiklikleri duyurdu. Sektör memnuniyeti ve kozmetik şirketlerinin yoğun talebi doğrultusunda yapılan değişiklikler ile kozmetik ürün güncelleme süreçleri iyileştirildi. Ne Değişecek? ÜTS’nin yayımlanan son sürümünde kozmetik ürünlerin formülasyon güncellemeleri barkod değiştirilmeksizin ürün güncelleme sekmesi üzerinden yapılabilecek. Formülasyon güncellemeleri […]

September 20, 2019

DDK’dan Bankalara 8,1 Milyar Dolarlık Donuk Alacak Uyarısı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (“BDDK“) güncel mali bünye değerlendirmesini ve ihtiyatlı etki analizleri sonucunu 17 Eylül 2019 tarihli basın açıklamasıyla duyurdu. Kısaca Sektör Değerlendirmesi BDDK mali bünye değerlendirme çalışması neticesinde, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar Türk Lirası büyüklüğünde kredi tespit etti. Bu kredilerin büyük bir bölümü enerji ve […]

September 18, 2019

Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde Değişiklik

Legal Alerts
Banking & Finance
Compliance

Yeni Gelişmeler Mali Suçlar Araştırma Kurulu (“MASAK“) Bankalar için olan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde (“Rehber“) değişiklik yaptı. Değişiklik ne getiriyor? Rehber kapsamında bulunan suça ilişkin şüphe kategorileri ve şüphe kategorileri referans tablosunda güncelleme yapıldı. Bu doğrultuda Rehber’e suça ilişkin şüphe kategorileri olarak yolsuzluk, lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, […]

September 3, 2019

Türk Lirası Referans Faiz Oranı Oluşturuldu

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul“), Türk Lirası gecelik referans faiz oranını (“TLREF“) oluşturdu. TLREF nedir? Birleşik Krallık Mali Piyasalar Düzenleyici Kurumu (“FCA“) başkanı Andrew Bailey, Temmuz 2017’de yaptığı bir konuşmada, FCA’in 2021’den sonra bankalardan LIBOR hesaplaması için uyguladıkları faiz oranları hakkında bilgi talep etme yetkisini kullanmayacağını belirtip, piyasayı LIBOR yerine kullanılacak gösterge oranlar […]

Sayfa: