Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

January 17, 2020

Halka Açık Şirketlerde Yeni Dönem: Zarar Eden Halka Açık Şirketlerde İmtiyazlar Kalkacak

Legal Alerts
Capital Markets
Mergers & Acquisitions

Yeni Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ni (“Tebliğ“) yayımladı. Tebliğ, 10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? SPK, 6263 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile getirilmiş olan halka açık şirketlerde, oy hakkına ve yönetim kurulunda […]

January 16, 2020

Anayasa Mahkemesi’nin Beklenen Wikipedia Kararı Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Anayasa Mahkemesi’nin (“Mahkeme“) Wikipedia ile ilgili 2017/22355 sayılı ve 26 Aralık 2019 tarihli kararı (“Karar“) 15 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’ya yönelik erişimi engelleme kararının, başvurucuların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İhlal Konusu Başvuru Wikipedia’da “Devlet Destekli Terörizm” (State Sponsored Terorism) ve “Suriye İç Savaşına Yabancı Katılımı” (Foreign […]

January 13, 2020

Ticari İletişim Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yönetmelik’te yer alan değişiklikler ticari elektronik iletişim faaliyetleri bakımından önem arz ediyor. Ne Değişecek? Yönetmelik, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ni (“İYS“) getirdi; onay ve ret mekanizmalarında birtakım değişiklikler yaptı: İYS […]

January 9, 2020

Anayasa Mahkemesinden İfade Özgürlüğünün İhlaline Dair Yeni Bir Karar

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Anayasa Mahkemesi, 2016/256 sayılı ve 28 Kasım 2019 tarihli kararında (“Karar“), başvurucunun bir siyasetçiye yönelik eleştiri niteliğindeki paylaşımları sebebiyle cezalandırılmasının başvurucunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Karar, 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İhlal Konusu Başvuru Radyo ve televizyon programcılığı ve gazetecilik yapan başvurucunun, tanınmış bir siyasetçinin sosyal medya hesabında yaptığı […]

January 6, 2020

Maddi Tazminat Davalarındaki Vekâlet Ücreti Uygulamasında Değişiklikler

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne (“Tarife”) getirilen değişiklik ile maddi tazminat talepli davalarda hükmedilecek vekâlet ücretlerinde manevi tazminat davalarına benzer bir uygulamaya gidilmiştir. Bu değişiklik ile artık maddi tazminat davalarının kısmen reddi durumunda, davalı vekili yararına Tarife uyarınca hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyecektir. Yine getirilen değişiklik uyarınca maddi tazminat davalarının tümden […]

December 17, 2019

Zorunlu Karşılıklarda Değişiklik

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ“) değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 9 Aralık 2019 tarih ve 30973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Değişiklik ile birlikte, 26 Ağustos 2019 tarihli mevzuat değişikliği bildirimimizde açıkladığımız, bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanmak için […]

December 16, 2019

ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Kuralları’nı Yayımlandı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Türkiye’deki öncü tahkim kurumlarından biri olan İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC“), 26 Ekim 2015 tarihli Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları’ndan sonra 15 Kasım 2019 tarihinde alternatif uyuşmazlık çözümüne ilişkin ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Kuralları’nı (“Kurallar“) yayımladı. Med-Arb nedir? Kısaca “Med-Arb” (Mediation-Arbitration) olarak tanımlanan arabuluculuk-tahkim uygulaması, taraflar arasındaki uyuşmazlığın öncelikle arabuluculuk yöntemiyle, tarafların anlaşamaması halinde ise tahkim yoluyla nihaî olarak […]

December 13, 2019

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Mevzuatında Yapılması Planlanan Değişiklikler Kamuoyu Görüşüne Sunuldu

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) 5 Aralık 2019 tarihinde yaptığı duyuruda elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme mevzuatında yapılması planlanan değişiklikleri kamuoyu görüşüne sundu. Değişiklikler kapsamında yetkilendirme başvuru şartları, ücretleri, süreleri, yeterlik kontrolleri, işletmelerin hak ve yükümlülükleri ve hizmet sunmayan işletmecilerin yetkilendirmelerinin iptali gibi pek çok konuda yeni düzenlemelerin getirilmesi planlanıyor. Ne Değişecek?  […]

December 12, 2019

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensupları Belirlendi

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’i (Tebliğ No: 2019/48) (“Tebliğ“) 6 Aralık 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, işin niteliğine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu meslek mensuplarını belirliyor. Ne Değişecek? 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, […]

December 11, 2019

BDDK’dan İzinsiz Bankacılık Faaliyetlerine Müdahale

Legal Alerts
Banking & Finance

Türk Hukukunda Bankacılık Faaliyetleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (”Kanun”) uyarınca, (nakdi veya gayrinakdi kredi tesis etmek, mevduat kabul etmek, banka kartı/kredi kartı ihraç etmek gibi) Kanun’un 4. maddesinde sayılan bankacılık faaliyetleri ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) tarafından verilecek bankacılık faaliyet izni ile yürütülebilmektedir. Böyle bir izin olmaksızın bu faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya […]

Sayfa: