Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

August 22, 2019

Kredi İşlemlerinde Belge Yükümlülüğü Genişletildi

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Ağustos 2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor? Değişiklik’ten önce, bankaların, kredi tahsisi aşamasında ve kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde güncel risk bakiyesi 500 […]

August 20, 2019

TİTCK Kozmetik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılacağını Duyurdu

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 8 Ağustos 2019 tarihinde Kozmetik Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik yapacağını duyurdu. Değişiklikler kapsamında Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2018/1847, 2019/680, 2019/681 ve 2019/698 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Yönetmelik’in II, III, V ve VI numaralı eklerine yeni bileşenler eklenecek. Ne Değişecek? Bilindiği üzere kozmetik […]

August 9, 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığına Yeni Yetkiler Verildi

Legal Alerts
Mergers & Acquisitions

Yeni Gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“) da dahil olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı kapsamında yer alan bakanlıklar ve departmanların görev ve yetkilerinde değişiklik yapan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname“) 7 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname Ne Diyor? Kararnamede yer alan değişiklik ile, Bakanlığın görev ve yetkilerine, Hazinenin Cumhurbaşkanı’nın kararı […]

August 9, 2019

Teşvik Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişmeler 7 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (“1402 sayılı Karar“) ve “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1403 Sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı” (“1403 sayılı Karar“) ile yatırım teşvik mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Kararlar […]

August 8, 2019

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yayımlandı

Legal Alerts
Real Estate

Yeni Gelişme Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından 6 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, karma/ihtisas endüstri bölgelerinin, münferit yatırım yerlerinin ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor. Getirilen düzenlemeler ile yerli ve yabancı yatırımcıların endüstriyel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları tesis ve alanların karşılanması […]

August 8, 2019

Kozmetik Güvenliği: Türkiye Güvensiz ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Kozmetik Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“), geçtiğimiz günlerde 2019 yılının Nisan ile Haziran ayları arasını kapsayan dönemde kozmetik sektörünün piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi tarafından incelenen 225 kozmetik üründen 76 tanesinin teknik düzenlemeye aykırı, 13 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere […]

August 8, 2019

Medya Kuruluşlarının Ticari İletişim Gelirlerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“) 1 Ağustos 2019 tarihinde Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler uyarınca internet ortamından yayın lisans sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ticari gelirleri Yönetmelik kapsamına dahil […]

August 2, 2019

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“), 1 Ağustos 2019 tarihinde Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmelik, internet üzerinden yayın hizmetlerinin sunulmasına, iletimine, yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor. Yönetmelik Neler Getiriyor? İnternet Ortamından […]

August 2, 2019

TİTCK Üretim Yeri İzin Belgesi Yenileme Başvuru Kılavuzu’nu Yayımladı

Legal Alerts
Sağlık Hukuku

Yeni Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK“) 19 Temmuz 2019 tarihinde Üretim Yeri İzin Belgesi Yenileme Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) ve eklerini yayımladı. Kılavuz, üretim yeri izin belgelerinin güncellenmesi için yapılacak başvurularda firmalara rehberlik etmek üzere hazırlandı. Ne Değişecek? 2017 yılı itibariyle Beşeri Tıbbı Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği kapsamında verilen üretim yeri izin belgeleri, Avrupa Ekonomik […]

August 1, 2019

Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Yeni Gelişme Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) 27 Temmuz 2019 tarihinde Fiyat Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler kapsamında Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri yeknesaklaştırıldı, etiket bulundurma zorunluluğuna ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Değişiklikler Neler Getiriyor? Değişikler kapsamında gerek Yönetmelik gerekse Tebliğ’de yer alan etiket ve fiyat listeleri […]

Sayfa: