Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

December 13, 2019

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Mevzuatında Yapılması Planlanan Değişiklikler Kamuoyu Görüşüne Sunuldu

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) 5 Aralık 2019 tarihinde yaptığı duyuruda elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme mevzuatında yapılması planlanan değişiklikleri kamuoyu görüşüne sundu. Değişiklikler kapsamında yetkilendirme başvuru şartları, ücretleri, süreleri, yeterlik kontrolleri, işletmelerin hak ve yükümlülükleri ve hizmet sunmayan işletmecilerin yetkilendirmelerinin iptali gibi pek çok konuda yeni düzenlemelerin getirilmesi planlanıyor. Ne Değişecek?  […]

December 12, 2019

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensupları Belirlendi

Legal Alerts
International Commercial and Trade

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’i (Tebliğ No: 2019/48) (“Tebliğ“) 6 Aralık 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, işin niteliğine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu meslek mensuplarını belirliyor. Ne Değişecek? 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, […]

December 11, 2019

BDDK’dan İzinsiz Bankacılık Faaliyetlerine Müdahale

Legal Alerts
Banking & Finance

Türk Hukukunda Bankacılık Faaliyetleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (”Kanun”) uyarınca, (nakdi veya gayrinakdi kredi tesis etmek, mevduat kabul etmek, banka kartı/kredi kartı ihraç etmek gibi) Kanun’un 4. maddesinde sayılan bankacılık faaliyetleri ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) tarafından verilecek bankacılık faaliyet izni ile yürütülebilmektedir. Böyle bir izin olmaksızın bu faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya […]

December 10, 2019

Yeni Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun“) ile konaklama vergisi ve değerli konut vergisi adlarında yeni vergiler ihdas edilmiştir. Kanun Ne Getiriyor? 1. Konaklama vergisi: Gider Vergileri Kanunu’na eklenen yeni madde ile otel, […]

December 10, 2019

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Önemli Değişiklikler

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun“) ile çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanun Ne Getiriyor? 1. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler Yeni gelir vergisi tarifesi: Kanun ile gelir vergisi tarifesine […]

December 10, 2019

Yeni “Dijital Hizmet Vergisi” Getirildi

Legal Alerts
Tax

Yeni Gelişme 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7194 Sayılı Kanun“) ile “Dijital Hizmet Vergisi” adında yeni bir vergi getirildi. 7194 Sayılı Kanun’un dijital hizmet vergisine ilişkin hükümleri, Mart ayının başında yürürlüğe girecektir. […]

December 3, 2019

Tahsil İmkânı Kalmayan Kredilerin Kayıttan Düşülmesi Kolaylaştırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Ne Anlama Geliyor? Değişiklik ile birlikte, “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki […]

December 2, 2019

Kars “İnsanlık Anıtı” Kararı: Anayasa Mahkemesi Eser Sahibinin İfade Özgürlüğünü Üstün Tuttu

Legal Alerts
Intellectual Property

Yeni Gelişme Anayasa Mahkemesi (“AYM“), 11 Temmuz 2019 tarihli, 2014/5433 Numaralı Karar’ında (“Karar“), Mehmet Aksoy’un (“Başvurucu“) eser sahibi olduğu “İnsanlık Anıtı” heykelinin 2011 yılında yıktırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu inceleyerek, başvurucuya 20.000 TL değerinde manevi tazminat ödenmesine oy çokluğuyla hükmetti. Karar, 25 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bireysel Başvurunun […]

November 28, 2019

Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuzlar Güncellendi

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişme Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum“) 14 Kasım 2019 tarihinde Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’u ve Etik Kurullara Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’u güncelledi. Kılavuzlar 1 Aralık 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Ne Değişecek? Kurum, Elektronik Süreç Yönetimi Projesi kapsamında klinik araştırma başvurularının yeknesaklaştırılması, verimli […]

November 28, 2019

Türkiye’nin PSD2’si: Açık Bankacılık Reformu Yasalaştı / Pazar yeri uygulamalarının izin alması gerekebilecek

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme 17 Ekim 2019 tarihinde paylaştığımız mevzuat değişikliği bülteninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun (“Kanun Teklifi“) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik (“Değişiklik“) Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni paylaşmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanun’u 12 Kasım 2019 tarihinde kabul etti. Kanun 22 […]

Sayfa: